Kennisprogramma Aedes Routekaart 2.1: meld je aan

Nieuws Nieuws · 27 juli 2022
Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Aedes heeft een upgrade gelanceerd van de Aedes Routekaart. Waarvoor gebruik je die? En wat levert de Aedes Routekaart 2.1 jou op? Speciaal voor de leden die werken of willen werken met de Aedes Routekaart organiseert Aedes een kennisprogramma dat bestaat uit 4 webinars. Je kunt je opgeven voor de volledige serie, maar de webinars zijn afzonderlijk ook goed te volgen.

Hybride warmtepompen - maandag 7 november 13:00 – 15.00 uur 

De hybride warmtepomp heeft een belangrijk plek gekregen in de plannen voor de versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Wanneer is dit nodig en wanneer is dit haalbaar?  

Slopen of verduurzamen?- maandag 21 november 13:00 – 15.00 uur

Het invullen van de Aedes Routekaart bleek vorig jaar voor meerdere corporaties aanleiding na te de denken over herstructurering. De keuze voor slopen of verduurzaming komt op tafel. Dit speelt met name voor huurwoningen met E-, F- en G-labels die we willen uitfaseren voor 2028. Hoe maak je de keuze tussen sloop, sloopvervangende nieuwbouw en verduurzaming?

Samen optrekken in de buurt: van TVW naar WUP - voorjaar 2023 

We staan voor de opgave om 450.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken tot 2030. De gemeenten zijn aan zet om van de Transitie Visies Warmte (TVW) concrete wijkuitvoeringsplannen (WUP) te maken. Het is verstandig vanuit je eigen kennis van het bezit hierover met gemeenten in gesprek te gaan. In wijken met gemeenschappelijk bezit kun je als corporaties hierin ook samen optrekken. In Apeldoorn hebben ze hier ervaring mee. De Aedes Routekaart 2.1 biedt nu, behalve een eigen buurtrapportage, ook een gezamenlijke buurtrapportage om je hierbij te helpen.