Brede aanpak nodig om schulden te voorkomen

Nieuws Nieuws · 8 februari 2018
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Aedes wil een brede en diverse aanpak om schulden bij huishoudens te voorkomen of te verhelpen. Er op tijd bij zijn is daarbij erg belangrijk. Verder zouden woningcorporaties voorrang moeten krijgen bij het innen van schulden, om woonzekerheid te garanderen. Het zijn twee van de aanbevelingen die Aedes de Tweede Kamer doet voor het rondetafelgesprek over schulden van maandag 12 februari 2018.

In het rondetafelgesprek spreken Kamerleden met diverse partijen over de schuldenproblematiek. Aedes heeft schriftelijk haar standpunten en zorgpunten ingebracht, want deze problematiek raakt ook corporaties. Schulden zorgen voor veel ellende achter de voordeur en leiden soms tot huisuitzettingen. Dat zou idealiter nooit mogen gebeuren. Woningcorporaties richten hun beleid daar ook op. Hierbij helpt het om zo vroeg mogelijk op de hoogte te zijn van (dreigende) schulden.

Privacywetgeving

Door betalingsachterstanden van bijvoorbeeld huur, energie en sociale dienst te registreren, ontstaat een compleet beeld van iemands financiële situatie en kunnen de instanties problematische schulden helpen voorkomen. Veel schuldhulpverleners en maatschappelijke diensten geven bij woningcorporaties aan dat zij de nieuwe privacywetgeving hierbij als obstakel zien. Of dit echt zo is, verdient nader onderzoek, maar het is de moeite waard hier aandacht aan te besteden.

Positie schuldeisers

De huidige voorrangspositie van met name overheidsinstanties bij het innen van schulden leidt tot zeer ongewenste situaties. Het blijft moeilijk uit te leggen dat het Centraal Justitieel Incassobureau voorrang heeft bij het innen van schulden. Wat ons betreft zou de preferentie van het innen van schulden eerder bij corporaties moeten komen te liggen, om mensen in ieder geval woonzekerheid te blijven bieden. Zo vindt Aedes het nog steeds wenselijk dat het gemakkelijker wordt om de huurtoeslag rechtstreeks aan corporaties te betalen.

Aanpassing Woningwet

De ervaring leert dat verplicht budgetbeheer en schuldhulpverlening huisuitzetting kan voorkomen. Sommige groepen huurders zijn gebaat bij die extra ondersteuning. Medewerkers van corporaties zouden hier een rol in kunnen spelen, maar dat vergt een aanpassing van de Woningwet. Corporaties zouden dan bijvoorbeeld ook budgetcoaches in dienst kunnen nemen, of een financiële bijdrage kunnen leveren. Dat kan schulden of huisuitzetting voorkomen.

Aedes vindt een brede en gevarieerde aanpak van schulden van wezenlijk belang. Daarnaast kan Aedes zich inhoudelijk vinden in het door vele organisaties opgestelde Manifest Schuldenvrij!