Corporatiemonitor: huisuitzettingen weer afgenomen

3.000 huishoudens zijn in 2018 uit hun corporatiewoning gezet. Dat is 19 procent minder dan in 2017. Voor het vijfde jaar op rij daalt het aantal huisuitzettingen. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 170 woningcorporaties. Corporaties reageren in een zo vroeg mogelijk stadium op huurachterstanden, om huisuitzetting te voorkomen.

Corporaties ondernemen steeds meer activiteiten op het gebied van vroegsignalering en het voorkomen van schulden. Het niet meer denken vanuit regels en procedures maar de huurder centraal stellen werpt vruchten af. Op het gebied van vroegsignalering werken corporaties samen met lokale partners zoals gemeenten en schuldhulpverlening. Ook wisselen corporaties onderling kennis en kunde uit bijvoorbeeld via www.huurincassoplatform.nl

Uitspraken rechter

Voor een uitzetting is altijd een uitspraak van een rechter nodig. In 2018 spraken rechters 12.000 van deze vonnissen uit. In 2017 waren dat er nog 13.500, blijkt uit de Corporatiemonitor. Slechts 3.000 keer volgde daadwerkelijk huisuitzetting. Dat betekent dat in 75 procent van de gevallen met de huurder een oplossing is gevonden. Het zijn voornamelijk alleenstaanden. In 12 procent van de uitzettingen gaat het om een gezin met kinderen. De meeste huisuitzettingen vinden plaats voor huishoudens net onder de maximale huur van 711 euro (2018).

Effectieve aanpak

Prioriteit van corporaties is het betaalbaar houden van de huur. Het Sociaal Huurakkoord tussen huurders en corporaties is daar een voorbeeld van. De persoonlijke aanpak blijkt effectief te zijn. Snel contact en inschakeling van professionele schuldhulpverlening is daarbij belangrijk. 86 procent van de corporaties schakelt deze hulp in. In prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties is het voorkomen van huisuitzettingen een prominent onderwerp. Corporaties sluiten convenanten af met stakeholders als gemeenten, schuldhulpverleners, GGZ, VluchtelingenWerk en verzorgingshuizen. De afspraken in de convenanten over informatie-uitwisseling en afstemmen van processen dragen bij aan het vroegtijdig signaleren van problemen en het gezamenlijk oplossen daarvan.

Verdere daling

Voor een nog verdere daling van het aantal uitzettingen is medewerking van het Rijk noodzakelijk. Zo krijgen de Belastingdienst, het CJIB en ziektekostenverzekeraars nog steeds voorrang bij het innen van schulden, inclusief torenhoge incassokosten. ‘Op deze manier komen huurders met schulden nooit uit de problemen; overheid schrap die voorrang. Een dak boven je hoofd is in die situatie belangrijker dan een boete of bekeuring,’ aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Meer uitkomsten: Corporatiemonitor Voorkomen Huisuitzettingen

Voorbeelden van wat corporaties doen tegen huisuitzetting: