Door sociale aanpak minder huurachterstand bij Woonconcept

Mensen raken sneller in de schulden, merkt de Drentse woningcorporatie Woonconcept. Om hen te helpen werkt de corporatie steeds vaker samen met andere partijen. ‘Dat is natuurlijk in het belang van de corporatie, maar nog meer in het belang van onze bewoners’, zegt Anneli Bouckaert, manager Klant & Wijken bij Woonconcept. 

De corporatie werkt samen met diverse partijen, zoals de gemeenten en welzijnsorganisaties om huisuitzetting te voorkomen. Bouckaert: ‘We blijven kijken hoe we beter kunnen samenwerken. Wij signaleren huurachterstand direct in de eerste maand. Daarna proberen we op verschillende manieren in contact te komen met de betreffende bewoner. Denk aan whatsapp, mail en een huisbezoek.’

Alexander Habers, bewonersconsulent bij Woonconcept vult aan: ‘Wanneer wij er niet uitkomen met de bewoner, vaak omdat er geen contact komt, dragen wij de casus over aan de meest passende ketenpartner. Wij zijn signaleerder en geen zorg- of hulpverlener. Deze ketenpartner doet een deel van ons ‘voorwerk’ opnieuw. Dit leidt er regelmatig toe dat de schuld in de eerste periode bij zorg- of hulpverlening toeneemt.  Dat kan beter. Een bewoner is gebaat bij een snelle en succesvolle opstart van schuldhulpverlening, efficiëntere processen dus.’

Convenant

De partijen hebben hiervoor een convenant afgesloten. ‘Nu hebben we korte lijntjes met alle betrokken ketenpartners, zowel professionele als vrijwilligersorganisaties’, zegt Judith Liezen van de gemeente Meppel. Voor de schuldenaanpak is de eerste aangewezen partner de schuldhulpcoach van de gemeente. Als zij er niet uit komen, wordt WelzijnMensenWerk betrokken. Liezen raadt collega’s en corporaties aan een convenant te sluiten: ‘Het draagt bij aan een leefbaar Meppel. Ook zorgt het voor betere vroegsignalering, onderlinge afstemming en samenwerking én een duidelijker plan van aanpak.’ 

Afname

Woonconcept ziet al jaren een sterke afname van het aantal ontruimingen. In het najaar van 2016 heeft Woonconcept haar incassowerkwijze veranderd. ‘Het kenmerk van de aanpak is: bij huurachterstand zitten we er vanaf dag één bovenop’, zegt Bouckaert. ‘Ook bij nieuwe bewoners zijn we alert. De afdeling Verhuur doet bij alle nieuwe huurders een intake. ‘Daarbij vragen ze bijvoorbeeld of de nieuwe huurder schuldhulpverlening heeft. Als dat zo is, maken we betaalafspraken. Dat is echt maatwerk’, zegt Bouckaert. De corporatie  hanteert hierbij preventieprofielen en biedt producten aan die bewoners kunnen helpen besparen. Bijvoorbeeld de Voorzieningenwijzer, waarmee een huishouden gemiddeld 450 euro per jaar kan besparen..’
 
Bouckaert: ‘Vaak is een huurachterstand het eerste signaal voor meer of grotere problemen. Hoe complexer een casus is, hoe meer partijen betrokken zijn. Door kritisch te blijven kijken naar mismatches tussen elkaars processen moeten we kunnen bereiken dat er uiteindelijk geen ontruimingen meer zijn op basis van huurachterstanden. Ik denk dat we hier als ketenpartners al heel ver in zijn, maar het sluitstuk nog beter moeten regelen.’ 

Ook als een casus  spannend wordt wil ze niet dat partijen weer terugvallen op  het organisatiebelang, maar het bewonersbelang voorop blijven stellen. ‘Natuurlijk zijn er uitzonderingen waarin bewoners absoluut niet en op geen enkele manier willen meewerken. Ik pleit dan voor om als ketenpartners gezamenlijk het besluit tot ontruiming te nemen en de opdracht aan de corporatie te verstrekken. We moeten kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om ontruiming te voorkomen’, aldus Bouckaert.