Geen brief maar persoonlijk contact bij huurachterstand

Met betalingsproblemen en huurachterstanden hebben corporaties regelmatig te maken. Met de proef Ik pak mijn schulden aan heeft woningcorporatie Casade samen met de gemeente Waalwijk gewerkt aan het op tijd signaleren van schulden bij huurders. ‘Persoonlijk contact van de wijkbeheerder met deze groep huurders werkt’, zegt vestigingsmanager van Casade en initiatiefnemer Jan van Kessel. 

‘We zien dat mensen bij wie de huurachterstand oploopt echt denken dat zij het zelf kunnen oplossen. Het welbekende ‘kop in het zand steken’ werkt natuurlijk niet’, zegt Jan van Kessel. Casade wilde met de proef vaststellen of je mensen een snellere en betere oplossing kunt bieden als je er vroeg bij bent met schuldhulpverlening. De brief op de deurmat bij een huurachterstand heeft Casade vervangen door een persoonlijk bezoekje van de wijkbeheerder. Van Kessel: ‘Het feit dat we persoonlijk langskomen, is positief ontvangen. In eerste instantie is er een schrikreactie, daarna zijn mensen vooral blij en voelen zich echt geholpen. In plaats van het smoezenboek te openen, laten zij zich echt helpen.’  
 
Bij Casade heeft de wijkbeheerder een signaleerfunctie, waarna de gemeente de hulp biedt die nodig is om uit de schulden te komen. Daarbij kijken we samen niet alleen naar hoe om te gaan met schulden, maar krijgen huurders ook advies over regelingen zoals huurtoeslag. ‘We hebben mensen maatwerk geboden en ingezoomd op alles wat nodig is om hen financieel weer naar een betere positie te helpen’, aldus Van Kessel.

De veranderde rol van de wijkbeheerder

De investering in deze aanpak heeft per euro een besparing van 2,65 euro aan maatschappelijke kosten opgeleverd. Dit is gebleken uit de SROI-meting (Social Return On Investment) die Casade heeft laten uitvoeren voor deze proef. Het is niet alleen menselijker, maar ook goedkoper dan de klassieke, strenge incassoaanpak. ‘Drie jaar geleden stuurden we onze huurders nog een onpersoonlijke brief. Door deze proef weten wij nu dat contact van mens tot mens veel beter werkt. De wijkbeheerder die zo’n 1.000 woningen beheert, speelt hierin nu een prominente rol en signaleert eerder of zoiets speelt’, vertelt Van Kessel. Casade ziet hierin dus een belangrijke taak weggelegd voor zichzelf en zet ook voor de toekomst in op persoonlijk contact en vroegsignalering. Van Kessel: ‘Mensen zijn met gerichte hulp uit de schulden gekomen, er zijn betalingsregelingen getroffen en ontruimingen voorkomen. Daar zijn wij als corporatie ook heel tevreden over.’