Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede op Corporatiedag

Nieuws Nieuws · 16 september 2022
Experts
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Op welke manier kan je huurders met dreigende betalingsachterstanden en schulden het beste persoonlijk benaderen en ondersteunen? Dat stond centraal tijdens 3 online kennissessies die Aedes dit voorjaar organiseerde met Platform31. Tijdens die sessies zijn meerdere succesvolle aanpakken gedeeld. Een overzicht van deze voorbeelden staan gebundeld in de Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede, die tijdens de Corporatiedag wordt gepresenteerd.

Door de energiecrisis en huidige inflatiecijfers zijn betalingsachterstanden en schulden heel actueel. Steeds meer huishoudens hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat dit ook van invloed is op huurachterstanden bleek al uit de Corporatiemonitor Huurachterstand en huisuitzettingen 2022 die in juli verscheen. Corporaties signaleerden in de eerste maanden van 2022 corporaties een toename van huurachterstanden. Een trendbreuk met de voorgaande jaren van daling van het aantal huurders met een huurachterstand.

Voorkomen, signaleren en oplossen

De afgelopen jaren hebben corporaties grote stappen gemaakt om huurachterstanden bij hun huurders te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en ook te helpen bij oplossingen. Vaak samen met andere organisaties en instanties die hierbij nodig zijn. 

De Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede richt zich dan ook op 3 aspecten: voorkomen, signaleren en oplossen. Om een tipje van de sluier op te lichten hieronder al enkele voorbeelden van aanpakken uit de gereedschapskist: 

  • de Voorzieningenwijzer
  • herinnering voordat de huur wordt afgeschreven
  • budgettraining
  • (tijdelijke) huurkorting
  • samenwerking tussen gemeenten, corporaties en andere schuldeisers bij signalering
  • maatwerk betalingsregelingen
  • pauze-knop
  • stress-sensitieve aanpak en
  • de doorbraakmethode.
Kijk ook eens bij

Presentatie op Corporatiedag

Benieuwd naar deze en andere aanpakken uit de Gereedschapskist? Meld je aan voor de middagsessie armoede en schulden op de Corporatiedag op 11 oktober. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 

Na de Aedes Corporatiedag komt de gereedschapskist ook voor leden online beschikbaar.

Armoede in Nederland

In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens, waarvan bij de helft sprake is van langdurige armoede (langer dan 3 jaar). Voor hen is het hebben van schulden en leven in armoede dagelijkse praktijk. Schulden en armoede hebben ook effect op het welzijn en gedrag van huurders, en op de leefbaarheid in buurten.