Zet de huurder centraal bij aanpak schulden

Nieuws Nieuws · 18 februari 2022
Experts
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Met een persoonlijke benadering zet je de huurder centraal bij de aanpak van schulden en dreigende betalingsachterstanden. Wil je leren over succesvolle aanpakken met zo’n persoonlijke benadering? Meld je dan aan voor een serie kennissessies met goede voorbeelden en praktische handvatten! Aedes organiseert deze sessies samen met Platform31.

Prettig wonen en geen zorgen hebben over de betaling van de huur is voor een deel van de bewoners van sociale huurwoningen niet vanzelfsprekend. Langdurig rondkomen met weinig geld beïnvloedt het gedrag en welzijn van mensen. Dit kan ook invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Corporatiemedewerkers, zoals de professionals in de wijk, ondervinden dat dagelijks. Steeds meer woningcorporaties richten zich dan ook op een goede begeleiding van huurders met (dreigende) betalingsachterstanden. Het vroegtijdig signaleren en oppakken van (het risico op) huurachterstand brengt vaak meer problemen aan het licht.

Kennissessies

Aedes en Platform31 organiseren in het voorjaar van 2022 een serie van 3 online kennissessies. Met praktijkvoorbeelden en een onderlinge dialoog gaan we aan de slag met interventies rondom het voorkomen van huurachterstanden, het bieden van maatwerk en lange termijnpreventie. Allemaal vanuit het perspectief: wat is nodig om de huurder te helpen.

In het najaar sluiten we deze serie af met een workshop op de Corporatiedag. Dan ontvang  je praktische handvatten en voorbeelden waarmee je als corporatie aan de slag kunt. Een zogenoemd interventiepalet dat inzet op voorkomen, (vroeg)signaleren en verhelpen.

De kennissessies zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers en collega’s die in direct contact staan met huurders, zoals (wijk)beheerders, woonconsulenten of rondom huurincasso. Alleen medewerkers die werkzaam zijn bij Aedes-leden kunnen deelnemen.

Elke sessie heeft een ander thema. Je kunt je aanmelden voor 1 of meerdere sessies.

#1 Het voorkomen en signaleren van huurachterstand

Hoe help je de huurder bij het voorkomen en (vroeg)signaleren van huurachterstand? Hoe werkt het, ook in samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, zorgverzekeraars en nutsbedrijven? We gaan met elkaar in gesprek over maatwerk bij betalingsregelingen aan de hand van succesvolle voorbeelden uit de praktijk.

#2 Oplossingen en maatwerk voor de huurder

Wie zijn de ‘ogen en oren’ in de wijk, en welke rol kunnen deze professionals spelen bij het voorkomen van huurachterstanden? Wat zijn daarbij goede voorbeelden uit het land? Centraal staat de rol van de corporatie bij de ‘waakvlamfunctie’ in de wijk (de vinger aan de pols). Maar ook: hoe maak je het grotere vraagstuk over (financiële) problemen bij de huurder bespreekbaar.

#3 Lange termijn preventie en samenwerken

Hoe zorg je voor en met de huurder voor preventie op lange termijn? Wat kan de corporatie hierbij doen vanuit haar rol, en hoe werk je daarbij samen met andere maatschappelijke partners? Het gezamenlijk creëren van een sociaal vangnet, en het accepteren van hulp door de huurder staat centraal tijdens de derde kennissessie. Maar ook: hoe ga je als corporatie om met de gevolgen van bijvoorbeeld energiearmoede en hoe bespreek je mogelijkheden als de Voorzieningenwijzer.

#4 Workshop Corporatiedag

De reeks van online kennisessies sluiten we af met een workshop op de corporatiedag op 11 oktober 2022. Wat hebben we geleerd,  welke lessen en interventies zijn er om de huurder te helpen? Je ontvangt een interventiepalet dat inzet op voorkomen, (vroeg)signaleren en verhelpen.

Aanmelden voor de Corporatiedag is nog niet mogelijk.