Schuldeiserscoalitie stimuleert gezond betaalgedrag

Klanten die slecht of niet kunnen betalen, proactief helpen. Dat is het doel van de Schuldeiserscoalitie, waar vier Amsterdamse woningcorporaties lid van zijn. De samenwerkende schuldeisers willen gezond betaalgedrag bij hun klanten stimuleren en mogelijk maken. Dat doen zij niet alleen uit eigenbelang, maar vooral vanuit maatschappelijk oogpunt. Andere corporaties kunnen aansluiten.

Vier Amsterdamse woningcorporaties maken deel uit van de Schuldeiserscoalitie: De Key, Eigen Haard, Rochdale en Ymere. Zij werken daarin samen met diverse banken, verzekeraars, telecom- en nutsbedrijven. De coalitie is ontstaan vanuit een maatschappelijk perspectief op schulden. De grondgedachte is het bestrijden van armoede in Nederland.

Betalingsproblemen oplossen

‘Ons belangrijkste doel is betalingsachterstanden oplossen en probleemschulden voorkomen’, vertelt Henrike Klok, roerganger huisvesting kwetsbare groepen bij Rochdale. ‘Daarom zijn we lid geworden van de Schuldeiserscoalitie.’ De coalitie heeft een ethisch manifest opgesteld met 10 regels voor hoe de leden omgaan met klanten. ‘Als we weten dat klanten geldproblemen hebben, sturen we hen door naar hulpverleners’ is een van de regels van het manifest.

Als we weten dat klanten geldproblemen hebben, sturen we hen door naar hulpverleners

Klok licht toe: ‘In sommige buurten waar wij veel huurwoningen hebben leeft 50 procent van de bewoners in armoede. Als corporatie willen we bijdragen aan sterkere buurten, waar iedereen mee kan doen. Wanneer een huurder een betalingsachterstand heeft, is voorkomen van problematische schulden ons belangrijkste doel. Onze wijkbeheerders kennen de huurders, winnen hun vertrouwen en kunnen zo een goed beeld krijgen van wat er speelt. Per klant zoeken we de juiste oplossing, bijvoorbeeld door hen door te verwijzen naar maatschappelijke dienstverleners.’

Jaarlijks assessment

Elk jaar worden de leden van de Schuldeiserscoalitie onderworpen aan een assessment door de Hogeschool van Amsterdam. Die toetst of ze aan de regels voldoen. Henk Heinhuis, manager Incasso en Debiteurenbeheer bij Eigen Haard: ‘Die jaarlijkse check houdt ons scherp. Is bijvoorbeeld het taalniveau in onze brieven wel goed? Kunnen we onze communicatie nog verder verbeteren?’

Door de verbeterpunten uit het assessment met elkaar te delen, leer je nieuwe dingen van elkaar

De samenwerking in de coalitie biedt de corporaties nog meer voordelen. Heinhuis: ‘Door de verbeterpunten uit het assessment met elkaar te delen, leer je nieuwe dingen van elkaar. Het is voor ons heel interessant om dat te doen met partners buiten de corporatiebranche. Inspirerend om te zien hoe andere, commerciële partijen het incassotraject vormgeven.’

Op weg naar een gezamenlijke aanpak

De leden van de Schuldeiserscoalitie hebben een vergelijkbare positie, ze innen vooral vaste lasten, zoals huur, hypotheek, energie, water en verzekeringen. Naast de vier Amsterdamse corporaties die lid zijn, De Key, Eigen Haard, Rochdale en Ymere, nemen diverse banken, verzekeraars, telecom- en nutsbedrijven deel. De ambitie is om samen klanten uit de schulden te helpen. De deelnemers komen zo’n vijf keer per jaar bij elkaar en werken in werkgroepen aan diverse thema’s. 

De coalitie werkt aan een gezamenlijke betalingsregeling wanneer een klant bij meerdere aangesloten organisaties een betalingsachterstand heeft. Klok vertelt hoe dat eruit moet komen te zien: ‘Als je bijvoorbeeld weet dat iemand niet alleen een huurachterstand heeft, maar ook zijn energie- of telefoonrekening niet kan betalen, kun je een gezamenlijke betalingsregeling bieden. De klant betaalt dan maar één keer incassokosten en komt daardoor niet verder in de problemen. Samen optrekken levert voordelen op voor ons en voor de klant.’

Interesse als corporaties om aan te sluiten? Neem contact op met een bericht aan de Schuldeiserscoalitie.