Schulden en huisuitzettingen

Schulden en huisuitzettingen

Experts
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Woningcorporaties spannen zich steeds meer in om schuldenproblemen vroegtijdig te signaleren. Deze aanpak vertaalt zich in een flinke daling van de huisuitzettingen. Huisuitzettingen vinden alleen bij uitzondering plaats. Bovendien wordt in samenwerking met zorginstanties altijd gekeken of de huurder een alternatief onderdak heeft.

Samenwerking rond vroegsignalering en schuldhulp

Aedes ondertekende in 2020, samen met maatschappelijke partners, een manifest om huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden te voorkomen. Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Woningcorporaties maken hier al jaren werk van. Lagere schulden zijn namelijk makkelijker oplosbaar en leiden tot minder problemen. Het Landelijk Convenant Vroegsignalering maakt bovendien de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties makkelijker, doordat na een wetswijziging, informatie over betalingsachterstanden gedeeld mag worden. Verhuurders moeten betalingsachterstanden melden bij hun gemeente. Voorwaarde is wel dat de verhuurder eerst geprobeerd heeft contact op te nemen met de huurder en heeft gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulp. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2021 bij wet verplicht om na melding van bijvoorbeeld een verhuurder schuldhulp aan te bieden.

Kijk ook eens bij

Vroegtijdige aanpak heeft effect

De coronacrisis heeft de noodzaak vergroot om vroegtijdig schuldenproblemen te signaleren. Deze vroegtijdige aanpak vertaalt zich in duidelijke cijfers. Het aantal huisuitzettingen daalde in twee jaar tijd van 3.000 in 2018 naar 1.720 in 2020. Dat blijkt uit de Corporatiemonitor over dit thema. De Corporatiemonitor Huisuitzettingen is een publicatie met cijfers en achtergronden, gebaseerd op onderzoek onder Aedes-leden.

Diverse handreikingen

Aedes biedt handreikingen aan corporaties om huisuitzettingen te voorkomen. Ook zijn er diverse websites. Via de website Voorkomen huurachterstand  worden problematiek van huurachterstanden en mogelijke oplossingen in beeld gebracht. De site is bedoeld als steun in de rug voor professionals die antwoord zoeken op die vraag. Ook is er bijvoorbeeld de website Effectieve Schuldhulp.

Huurincasso op klantgerichte manier

Voor corporaties is de huurincasso een proces waarin verschillende stappen van factuur tot deurwaarder worden doorlopen, maar voor huurders is het vaak een gebeurtenis met veel impact. In het project Huurincasso op een klantgerichte manier gingen corporaties aan de slag om het proces huurincasso een (huurders)gezicht te geven. De uitdaging is om dit proces zo goed mogelijk inrichten, met aandacht voor een goede dienstverlening richting de huurder. De uitkomsten van het project geven hiervoor mooie handvatten.

Actieagenda Wonen zet in op betaalbare woningen

Een van de speerpunten uit de Actieagenda Wonen, die Aedes met 33 partners heeft opgesteld, is een betaalbaar huis voor iedereen. Veel mensen zijn onzeker of ze hun huis nog wel kunnen betalen. Het inkomen gaat voor een groot deel naar woonlasten. Ook is het voor mensen in verschillende inkomenscategorieën moeilijk om een woning te vinden die bij hun budget past. Daarom is het van belang dat woonlasten betaalbaar en voorspelbaar blijven. In de Actieagenda Wonen worden maatregelen geschetst.

Huurbeleid

De roep om betaalbaarheid vertaalt zich in diverse maatregelen. Zo is in 2021 de jaarlijkse huuraanpassing voor sociale huurwoningen gemaximeerd op nul procent. De huren worden bevroren. Ook is het nu bijvoorbeeld wettelijk mogelijk dat woningcorporaties huurders een tijdelijke huurkorting geven als zij tijdelijk met financiële problemen kampen. Bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis. Ook kan het een oplossing bieden aan huurders die voor een langere periode minder inkomen hebben.

Kijk ook eens bij