Start afhandeling schulden gedupeerden toeslagenaffaire

Nieuws Nieuws · 20 december 2021
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Op 5 januari 2022 gaat de portal open waarop gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire hun uitstaande schulden bij private schuldeisers (waaronder mogelijk corporaties) kunnen aangeven. Deze zullen via de SBN (Sociale Banken Nederland) vervolgens gecheckt worden bij de schuldeiser. Als de uitstaande schuld is vastgesteld volgt een definitieve beschikking. De overheid zal de uitstaande schuld betalen aan de schuldeiser en de schuld wordt kwijtgescholden voor de gedupeerde. De schuldeiser kan dan ook een eventuele negatieve registratie bij de BKR of andere registraties van wanbetaling schrappen voor de betreffende gedupeerde.

In totaal hebben nu bijna 50.000 ouders zich bij de overheid gemeld als gedupeerde. Daarvan hebben circa 40.000 een lichte toets gekregen. Na deze toets blijken 23.000 ouders in aanmerking te komen voor € 30.000 en hebben 21.500 ouders deze vergoeding ook ontvangen. Niet alle gedupeerden zullen uitstaande schulden hebben bij een woningcorporatie.

Proces

Rond 17 december 2021 worden de eerste 4.000 erkende gedupeerden geïnformeerd dat zij hun uitstaande schulden bij private schuldeisers vanaf 5 januari 2022 via een aparte portal kunnen opvoeren. Vervolgens ziet de afhandeling er schematisch als volgt uit:

Klik op afbeelding voor schema op ware grootte

Vervolgens zal ongeveer elke twee weken een volgende groep gedupeerden worden uitgenodigd om hun schulden in de portal op te voeren, afhankelijk van het tijdstip waarop voor deze gedupeerden het moratorium afloopt (zie ook hieronder onder moratorium). De SBN zal, nadat zij een eerste check heeft gedaan, de gegevens van een gedupeerde doorsturen naar de verschillende schuldeisers. Dit zal gebeuren in lijn met de gebruikelijke procedure die nu ook met de Kredietbanken plaatsvindt. Dit kan dus op dagelijkse basis plaatsvinden. De corporatie krijgt na ontvangst twee weken de tijd om de eventuele schulden van de betreffende schuldeiser te checken en mogelijk aan te vullen.

Pauzeren incasso

Voor gedupeerden geldt een moratorium van één jaar waarin de incasso van uitstaande schulden is gepauzeerd. Het betreft de schulden die zijn ontstaan in de periode van 1 januari 2006 tot 1 juni 2021. Schulden die daarvoor of daarna zijn ontstaan vallen hier niet onder.

Ondanks dat de uitvoeringsorganisatie poogt om de afhandeling van de kwijtschelding van schulden te doen voordat het moratorium afloopt, kan het voorkomen dat dit niet lukt. Formeel kunnen schuldeisers de incasso dan weer starten voor schulden die onder de kwijtscheldingsregeling vallen. Wij adviseren om hier toch coulance te betrachten en de incasso nog niet op te starten.