Voorkom afsluiten van energie: informeer huurders

Nieuws Nieuws · 3 april 2023
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

De afsluitregeling energie is op 1 april 2023 gewijzigd. De tijdelijke winterregeling maakt plaats voor de nieuwe structurele regeling. Als een huishouden in contact staat met de energieleverancier was afsluiten niet mogelijk tijdens de winterregeling. Ook niet als er sprake was van wanbetaling. Dit is met de structurele regeling komen te vervallen.

Dit betekent dat bewoners die wel in contact staan met hun energieleverancier, maar geen betalingsregeling of een schuldhulpverleningstraject hebben aangevraagd, nu afgesloten kunnen worden. Wees hierop alert als je huurders hebt met betalingsproblemen.

Boodschap aan huurders

Geef de volgende boodschap mee aan huurders met betalingsproblemen:

Heeft u een betalingsachterstand bij uw energieleverancier en nog geen betalingsregeling afgesproken? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw energieleverancier om een afsluiting te voorkomen! Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Kijk ook bij de informatie over het Noodfonds Energie. Voor hulp bij betalingsproblemen kunt u ook contact opnemen met Geldfit of uw eigen gemeente.

Toolkit Je staat er niet alleen voor

Dit voorjaar houdt het ministerie van SZW opnieuw de overheidscampagne Je staat er niet alleen voor. Het doel is om mensen met geldzorgen te wijzen op de beschikbare hulp en aan te moedigen om de stap naar hulp te zetten. De campagne bestaat uit online advertenties, social media posts, radiospotjes en digitale abri’s in het hele land.

Wil je de materialen van de campagne ‘Je staat er niet alleen voor’ gebruiken? Dat kan, deze zijn te vinden op www.campagnetoolkits.nl/je-staat-er-niet-alleen-voor