Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening aangepast om huurachterstand te voorkomen

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Het tijdig signaleren van beginnende schulden is belangrijk om grote financiële problemen van huurders te voorkomen. Corporaties en gemeenten kunnen dan op tijd schuldhulpverlening aanbieden. Om uitwisseling van informatie over huurachterstanden een juridische basis te geven, wijzigt staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Na de zomer stuurt zij haar wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

De wetswijziging geeft corporaties en gemeenten toestemming om informatie over huurachterstanden te delen. Dat is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu nog niet het geval. De AP adviseerde het ministerie van SZW om het delen van informatie over huurachterstanden tussen woningcorporaties en gemeenten in de wet mogelijk te maken. Voor zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven is het delen van gegevens over betalingsachterstanden namelijk al mogelijk.

Vooruitlopend op de wetswijziging werken woningcorporaties en gemeenten al steeds vaker met succes samen om schulden bij huurders te voorkomen. Het doel is huisuitzettingen vanwege schulden verder terug te dringen. Het is belangrijk dat  gemeenten en corporaties blijven samenwerken om schulden bij huurders te voorkomen. Uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt altijd doelgericht en zorgvuldig, rekening houdend met de privacyregels.