Woningcorporaties: improviserend blijven zorgen voor huurders

Nieuws Nieuws · 20 maart 2020

Zoek ruimhartig oplossingen voor huurders die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis. Stel huisuitzettingen voorlopig uit, tenzij daar hele specifieke argumenten voor zijn. Laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid gegarandeerd is. Dat adviseert branchevereniging Aedes aan woningcorporaties die bij haar aangesloten zijn. In de praktijk vinden corporaties allerlei creatieve oplossingen om hun huurders te blijven helpen.

Woningcorporaties zetten improviserend binnen de richtlijnen van kabinet en RIVM veel van hun werk voort. Wat Aedes betreft is ook zorgen voor goed wonen een vitale functie, juist nu. Maar op het moment moeten ook medewerkers van corporaties die op straat en bij huurders in hun huizen actief zijn rekening houden met de beperkingen die voor iedereen gelden. Hetzelfde geldt voor aannemers, onderhoudsmensen en bouwvakkers die in opdracht van corporaties aan het werk zijn.

Adviezen

Aedes heeft voor woningcorporaties een aantal adviezen geformuleerd over hun werk in de huidige situatie, uitgaande van hun verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie. Het is aan iedere woningcorporatie zelf om die aan te passen aan haar eigen situatie. Op veel plekken hebben corporaties al afspraken gemaakt met partijen waarmee ze samenwerken. De situatie is onvoorspelbaar en zal vragen op blijven roepen. Daarom blijft Aedes in gesprek met de bij haar aangesloten corporaties over de manier waarop ze in de coronacrisis haar werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Hieronder de actuele adviezen van Aedes in het kort.

Huurbetaling

Zoek, nog ruimhartiger dan al gebruikelijk is, individuele oplossingen voor huurders die in betalingsproblemen komen door een onverwachte inkomensterugval. Gebruik daarvoor betalingsregelingen, schikkingen of andere oplossingen. Doe dat zeker tot het moment dat inkomensmaatregelen van het kabinet van kracht zijn.

Huisuitzettingen

Stel huisuitzettingen voorlopig uit, tenzij er evidente redenen zijn die wel uit te voeren, denk aan de ontdekking van een drugslab.

Onderhoud en bouw

  • Laat onderhoud, renovatie en bouwactiviteiten zoveel mogelijk doorgaan, maar binnen de huidige RIVM-richtlijnen. De gezondheid van ons allen staat voorop, doe daar geen concessies aan. Bekijk constructief welke projecten door kunnen gaan waar geen fysieke nabijheid is van huurders. Bijvoorbeeld nieuwbouw, werk in leegstaande huizen en buitenschilderwerk. Onderzoek of later gepland buitenschilderwerk en ander planmatig onderhoud aan de buitenschil naar voren gehaald kan worden. 
  • Zoek verantwoorde oplossingen voor spoedreparaties en regulier ketelonderhoud, zodat ook de veiligheid in huis geborgd blijft. Ook dit zijn vitale processen.
  • Zorg dat de gezondheid gegarandeerd blijft, woningcorporaties dragen zorg voor kwetsbare bewoners. Het is goed uitlegbaar dat regulier, niet-spoedeisend, onderhoud uitgesteld wordt als daar huurders bij aanwezig zijn. Wees voorzichtig met het oprekken van de grenzen van contactloos werken, bijvoorbeeld werkzaamheden op zolder door laten gaan als de huurder beneden blijft. 

Steunmaatregel kabinet

Doe geen beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies. Daar is in de huidige situatie geen aanleiding voor.