Masha Siebers

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Masha Siebers

Als belangenbehartiger houd ik me bezig met onderwerpen die te maken hebben met financieringscondities, zoals belastingen of de accountantscontrole. Daarnaast ben ik onderdeel van het team wat zich bezighoudt met de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Verder ondersteun ik de secretarissen van de NVBW en het MKW in het verenigingswerk.