Sloop/nieuwbouw of renovatie? Gebruik de handreiking

Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Corporaties hebben vele opgaven, zoals de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Daarbij komen corporaties én hun huurders voor keuzes te staan, zoals de keuze voor renovatie van bestaande woningen of de keuze voor sloop en vervangende nieuwbouw.

Sinds 2001 zijn jaarlijks tussen de 6.000 en 16.000 woningen gesloopt. In het onderzoek naar Opgaven en Middelen is gerekend met een vervanging van 0,33% van de voorraad. Uit het programma Opgaven en Middelen in de regio komen geluiden dat dit aandeel te laag zou zijn. Dit bleek lastig te onderbouwen. Daarnaast wordt de weerstand tegen sloop steeds groter, gezien het tekort aan betaalbare woningen. Maar ook omdat renovatie duurzamer is. De afweging tussen slopen of renoveren is een dilemma waarbij corporaties handvatten kunnen gebruiken.

Aedes heeft daarom in beeld laten brengen welke argumenten corporaties hanteren voor sloop/nieuwbouw, om een indicatie te geven van de sloop-opgave. Op basis van deze inzichten heeft Aedes een handreiking laten maken voor overwegingen bij sloop/nieuwbouw.

Aan de vraag of renovatie duurzamer is dan sloop-nieuwbouw, is een apart onderzoek gewijd. Hierin is de CO2-impact van sloop/nieuwbouw afgezet tegen verschillende varianten van renovatie, zowel in termen van energie als materiaalgebruik. Het onderzoek biedt direct een handvat voor de afweging tussen sloop/nieuwbouw en renovatie in termen van CO2-impact.

Ten slotte is een handreiking gemaakt met handvatten voor corporaties bij de afweging tussen sloop/nieuwbouw en renovatie. Dit is geen mathematisch model waar een complex in gaat en waar een advies uit komt. Het is een checklist met alle aspecten waarmee je als corporatie rekening kunt houden bij de keus voor sloop of renovatie.