Aedes lanceert Toolbox zonnepanelen

Nieuws 19 november 2021
Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Wil je als woningcorporatie zonnepanelen plaatsen op de daken van woningen en complexen? Hou dan rekening met een aantal belangrijke punten. De Toolbox zonnepanelen helpt je verder op weg.

Laat je zonnepanelen plaatsen op je woningcomplexen, denk dan na over vragen als:

  • Voor welke uitvoering en eventueel bijbehorende subsidieregeling kies je?
  • Hoe verreken je de kosten en opbrengsten?
  • Wie wordt eigenaar van de panelen?
  • Wat zijn fiscale gevolgen van het plaatsen van zonnepanelen op corporatiebezit?

Gebruik de Toolbox zonnepanelen

Om onze leden bij deze vragen te helpen, heeft Aedes vier samenhangende instrumenten ontwikkeld voor de businesscase van zonnepanelen:

  • Beslisboom zonnepanelen
  • Rekentool businesscase zonnepanelen
  • Gebruiksaanwijzing voor de rekentool businesscase zonnepanelen
  • Fiscale aspecten voor corporaties bij plaatsing van zonnepanelen

Fiscale aspecten

Ga je zonnepanelen plaatsen en gebruik je de Toolbox zonnepanelen? Hou dan rekening met het volgende:

In de beslisboom en rekentool zijn voor de bruikbaarheid vereenvoudigde aannamen gedaan over de fiscale aspecten. De fiscale aspecten kunnen echter een substantiële impact hebben op de businesscase. Het al dan niet verrekenen van BTW kan 21% uitmaken en de meeste corporaties betalen Vennootschapsbelasting (Vpb).

Wijzigingen wetgeving

Hou verder rekening met recente wijzigingen in de wetgeving (Woningwet) en regelingen (nieuwe SCE-regeling, deze vervangt de zogenoemde postcoderoos).

Afbouw salderingsregeling

Het demissionair kabinet heeft de beoogde afbouw van de salderingsregeling als controversieel verklaard en doorgeschoven naar het volgende kabinet. Meer hierover lees je in het onderzoek naar de businesscase voor zonnepanelen. Dit onderzoek kun je onder aan dit bericht downloaden. 

Wachttijd aansluiting

Door knelpunten in de capaciteit van het elektriciteitsnet kan de wachttijd voor de aanvraag van de aansluiting oplopen. Dit is met name het geval voor grootverbruikaansluitingen. Dit speelt niet in alle regio’s in dezelfde mate. Het is sowieso altijd verstandig eerst contact op te nemen met de netbeheerder. Kijk hierbij naar de eisen van de netbeheerder (zie voorbeeld Liander) om het terug leveren van energie te melden.

Kijk ook eens bij

Lees meer over