Aedes Routekaart: hoe nu verder?

Nieuws Nieuws · 3 september 2021
Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Twee derde van de leden heeft de Aedes Routekaart ingevuld. Dat betekent dat Aedes op basis van 1,6 miljoen woningen kan onderzoeken wat het effect is van de uitwerking van het Klimaatakkoord op de verduurzamingsplannen van woningcorporaties. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt Aedes ter ondersteuning van de lobby. Eind dit jaar wordt het onderzoek afgerond en gepubliceerd. 

Regionaal vervolg

Op verzoek van de leden verzorgt Aedes via de (regionale) netwerken een verdiepende sessie op basis van de inzichten van de routekaart. Dit kan ook in samenhang met het regionale traject Opgaven en Middelen. Tijdens die sessie brengen we de regionale uitkomsten van de ingevulde routekaarten in beeld. 
  
De routekaart is en blijft een instrument om inzicht te krijgen in hoeverre je eigen duurzaamheidsplannen moeten worden bijgestuurd naar aanleiding van de uitwerking van het Klimaatakkoord. De routekaart is in de huidige vorm nog tot het eind van het jaar toegankelijk. Je kunt de komende maanden dus nog verder met het uitwerken van je verduurzamingsplannen op hoofdlijnen richting 2050. Aedes denkt na over manieren om de routekaart verder te ontwikkelen. Uiteraard houden wij je hiervan op de hoogte. 

Achtergrond Aedes Routekaart

In het voorjaar van 2021 is er een nieuwe Aedes Routekaart uitgebracht. Hiermee kunnen corporaties de strategische keuzes voor de verduurzaming van hun woningvoorraad op hoofdlijnen herijken op het Klimaatakkoord.  
Meer informatie over de Routekaart vind je in dossier Verduurzaming