Aedes Routekaart: inzicht in kosten

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 5 maart 2021
Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Yvon de Ruijter
Yvon de Ruijter
Adviseur Sectorontwikkeling

Hier leest u meer over hoe de routekaart omgaat met kosten.

Bekijk de veelgestelde vragen:

De opgave van kosten geeft geen afgeronde getallen, is de onderbouwing van de kosten beschikbaar?

Deze staat in de bijlage van de handleiding voor het invullen van de routekaart. Deelnemers kunnen deze handleiding raadplegen in de portal.

Kan ik de kosten voor bijvoorbeeld vervangende nieuwbouw ook met eigen cijfers overrulen?

De routekaart sluit aan bij kosten uit bestaande trajecten (Standaard en Opgaven/Middelen).
Het zelf importeren van waarden is een te geavanceerde functionaliteit voor een specialistische portal voor een relatief kleine doelgroep. Alle data kunnen worden geëxporteerd. Voor het voorbeeld uit de vraag kunnen de complexen die zijn gemarkeerd als vervangende nieuwbouw desgewenst worden bewerkt en daarna verwerkt in individueel  gespecificeerde rapportages.

De data van het prijspeil van verschillende bronnen voor de aannames van de kosten verschillen en zijn niet gelijk aan 2021. Hoe is dat verwerkt?

In de aannames worden de kosten van de bron toegepast. In de routekaart zijn de kosten van alle maatregelen omgerekend naar 2021. Hierdoor verschillende de kosten die jeu ziet in de portal iets van de kosten van de bronnen. 

In welke mate is aanbrengen van triple glas of vervangen van houten vloeren verwerkt in de kosten?

De kosten zijn gebaseerd op onderzoek van Republiq. Republiq is uitgegaan van de een groot aantal verschillende woningtypen en de huidige staat van die woningtypen. Er is voor de globale kostenschatting van de routekaart een pakket aan maatregelen aangenomen om aan de Standaard te voldoen. De maatregelen waarmee een woning aan de Standaard gaat voldoen, zijn echter flexibel in te vullen.

Waarom zijn er geen Infraroodpanelen meegenomen?

De routekaart is een versimpeling op hoofdlijnen, op basis van de meest gangbare technieken.

Vanwaar de keuze voor zes zonnepanelen bij zowel EGW als MGW?

De routekaart gaat op hoofdlijnen. Zes panelen komen het meeste voor. Voor zonnepanelen is ook een vereenvoudiging van de keuze gemaakt. Zo is er ook geen apart pakket zonnepanelen voor een NOM-woning.

Welke kosten worden meegenomen bij de overstap naar elektrisch koken?

De overstap naar elektrisch koken is onderdeel van de kosten voor aardgasvrij. Deze zijn bij elke overstap naar een aardgasvrije bron verdisconteerd. Hier zijn ook de kosten voor de afsluiting van het gasnet meegenomen. Het vervangen van de kookgroep is meegenomen, maar niet het vervangen van het kooktoestel.

Is er geen onderscheid bij aansluiting op warmtenet tussen EGW en MGW?

Opgaven en middelen had geen onderscheid voor verschil EGW en MGW. We gebruiken beschikbare aannames van kosten die algemeen zijn geaccepteerd (O&M).

Is de aanname van Opgaven en Middelen voor de reductie van de vervangingskosten van een warmtepomp niet te optimistisch?

Deze kritiek is herkenbaar. De routekaart sluit aan bij kosten uit bestaande trajecten (Standaard en Opgaven/Middelen). Opgaven en Middelen berust op een afspraak tussen meerdere stakeholders. Binnen het project van de routekaart past het niet hier buiten bestaande trajecten om zelfstandig aannames te formuleren. Overigens is de post vervanging en onderhoud apart gepresenteerd en daarmee inzichtelijk.

Voor de kosten van vervanging en onderhoud wordt naar het verschil ten opzichte van de gasketel gekeken. Waarop is de aanname voor een warmtenet gebaseerd?

De routekaart sluit aan bij het uitgangspunt van het Startmotorkader Warmtenetten. Hierbij is de doelstelling dat het gebruik van warmte voor de huurder kostenneutraal blijft doordat de corporatie het eigenaarsdeel van het vaste tarief van levering warmte overneemt. Zo is er ook voor de corporatie geen verschil in kosten in onderhoud tussen een woning, aangesloten op een warmtenet, en een woning die op aardgas is aangesloten. Er zijn geen vaste afspraken over een bepaalde verdeling gebruikt voor het eigenaarsdeel en het afnemersdeel warmtenet. Meer hierover leest u in Toelichting op het Startmotorkader: van plan naar contract.

Is er bij vervangende nieuwbouw ook rekening gehouden met de waarde opoffering van het bestaande bezit?

De routekaart geeft inzicht op hoofdlijnen. De waarde opoffering is té situatieafhankelijk en te specifiek.

► Meer informatie
► Terug naar Vraag en Antwoord