Aedes Routekaart: Rapportage

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 5 maart 2021
Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Yvon de Ruijter
Yvon de Ruijter
Adviseur Sectorontwikkeling

Met de Aedes Routekaart kunnen meerdere rapportages maken, op zowel portefeuilleniveau als op buurtniveau en overzichten van buurten en complexen. 

Bekijk de veelgestelde vragen:

Krijg ik ook een financieel overzicht per tien jaar te zien bij de te maken keuzes?

In de portefeuillerapportage wordt een overzicht gegeven van de kosten en CO2-besparing over drie perioden van tien jaar. Bij het scherm voor de invoer van de keuzes voor een complex ziet u de kosten per installatie en de schilaanpak. En de fase waarin u de schil aanpakt en wanneer de installatie.

Kan ik data exporteren naar Excel?

Alle data en rapporten kunt u exporteren naar een .csv bestand. Dit  is vervolgens eenvoudig te importeren in Excel.

Kan ik de resultaten van verschillende corporaties in een gebied/wijk combineren?

De afzonderlijke exports van de verschillende corporaties hebben alle eenzelfde format. Deze kunt u  relatief eenvoudig combineren.

► Meer informatie
► Terug naar Vraag en Antwoord