Aedes Routekaart: Warmtevraag beperken

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 5 maart 2021
Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Yvon de Ruijter
Yvon de Ruijter
Adviseur Sectorontwikkeling

Eén van de twee pijlers onder de Aedes Routekaart is het herijken van de aanpak van de schil aan de hand van de nieuwe doelstelling voor 2050, de zogenoemde Standaard.

Bekijk hier de veelgestelde vragen:

Wat is de Standaard?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er voor woningen een Standaard komt. Dit is een norm voor de hoeveelheid energie die nodig is voor verwarming. De indicator die hiervoor wordt gebruikt is de netto warmtevraag in kWh/m2/jaar.

Is de Standaard al bekend?

De minister heeft een brief gestuurd met een voorstel voor de Standaard aan de Tweede Kamer. De Standaard wordt door het nieuwe kabinet vastgesteld.

Wat is het verschil tussen de Standaard en de nieuwe energielabels op basis van de NTA8800?

Op 1 januari 2021 is een nieuwe energieprestatiemethodiek NTA8800 ingevoerd. Energielabels die vanaf die datum worden afgegeven, zijn niet op basis van de Energie-Index, maar op basis van het primair fossiel energieverbruik (in kWh/m2/jaar).

Ondanks dat de eenheid (kWh/m2/jaar) hetzelfde is als van de Standaard, zijn deze indicatoren niet hetzelfde. De Standaard (netto warmtevraag) kijkt naar de energie die nodig is om een gebouw te verwarmen. Voor het energielabel telt het totale energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwater en ventilatoren, minus de energie die op de woning wordt opgewekt.
Lees meer.

Gebruikt de Aedes Routekaart de nieuwe NTA8800-labels?

Nee, de routekaart toont de nieuwe labels op basis van de NTA8800 wel, maar dit is een voorlopige inschatting en ter informatie. Deze labels worden niet gebruikt voor berekening of bepaling van de route in de Aedes Routekaart.

► Meer informatie
► Terug naar Vraag en Antwoord