Verduurzaming

Aedes Routekaart – wat en waarom?

Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Waarom Aedes Routekaart 2.1?

In 2021 was de concrete uitwerking van het Klimaatakkoord aanleiding voor een nieuwe Aedes Routekaart. Daarmee kon je als corporatie je strategische keuzes voor verduurzaming richting 2050 herijken. Nu, in 2022, is het nuttig verder aan de slag te gaan met de Aedes Routekaart en je keuzes te verfijnen. De upgrade helpt je daarbij.

Wat kun je met de Aedes Routekaart 2.1?

De upgrade van de Aedes Routekaart heeft een aantal nieuwe functionaliteiten:

  • Meerdere scenario’s vergelijken.
  • Met andere corporaties een gezamenlijke buurtrapportage maken
  • Een tussenstap label C inplannen voor de woningen met E-, F- en G-labels.
  • Eenvoudiger draaien aan de knoppen door voor een selectie van meerdere complexen gelijktijdig een waarde te wijzigen.
  • Aanpassing aan het prijspeil van 1 januari 2022.
  • Mogelijkheid om zonder verlies van eerdere keuzes elk moment een nieuw SHAERE-bestand te importeren voor de actualisatie van de woningkernmerken.

Meer weten?

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom de Aedes Routekaart? Meld je aan voor Routekaart Nieuws.