Verduurzaming

Circulair bouwen

Expert
Anne van Stijn
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen wil zeggen: ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke grondstoffen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Om circulair te kunnen bouwen, moeten corporaties bij bouwprojecten vooraf en tijdens het bouwen een duidelijk beeld hebben van de invloed die het project heeft op de omgeving. En die invloed zo veel mogelijk beperken. Bij nieuwbouw kan een corporatie sturen op grondstoffenneutraliteit. Bij bestaande bouw is dat natuurlijk lastiger.

Voor circulair bouwen gelden de volgende uitgangspunten:

  • Maak gebruik van wat er al is: gebouwen, herbruikbare componenten en materialen afkomstig van sloopprojecten.
  • Zijn er geen herbruikbare materialen of componenten beschikbaar? Gebruik dan hernieuwbare, natuurlijke materialen.
  • Gebruik alleen nieuwe bouwmaterialen als het niet anders kan. Kies bouwmaterialen met zo min mogelijk impact en gebruik er zo weinig mogelijk van. Maak het ontwerp zo, dat de woning en alle componenten lang mee gaan.
  • Bouw de woning zo dat na de levensduur van een woning (of component) alle materialen en componenten geschikt zijn voor hergebruik of hoogwaardige recycling.

Kijk ook op de website van het Lente-akkoord

Producten met kleine milieu-impact

De Nationale Milieudatabase (NMD) bevat de milieukenmerken van bouwproducten. Nieuwe woningbouw heeft standaard een berekening van de Milieu Prestatie gebouwen (MPG) nodig. Hiervoor zijn gevalideerde rekentools die gebruikmaken van de NMD. Deze gegevens helpen bij de keuze voor bouwproducten met de minste milieu-impact.

Gebruik de Nationale Milieudatabase

Registratie van materialen, producten en componenten

Het is vanuit circulariteit handig om vast te leggen wat er in een gebouw zit aan componenten, producten en materialen. Doordat je deze registratie opslaat wordt hergebruik en recycling aan het eind van de rit en tijdens verbouwingen een stuk overzichtelijker. Deze registratie bevat informatie over welke materialen zijn gebruikt en hoe die zijn verwerkt in een gebouw. Het is dus handig om leveranciers, installateurs en bouwers te vragen dergelijke gegevens aan te leveren tijdens nieuwbouw, renovaties en onderhoud.

Meer informatie