Verduurzaming

Europese regels voor Energie Prestatie van Gebouwen

Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Nieuwe bepalingen installaties in gebouwen

Nederland moet de Europese richtlijn uiterlijk 10 maart 2020 vertalen in nationale wetgeving. Dat gebeurt door deze op te nemen in het Nederlandse Bouwbesluit. Het ontwerpbesluit met daarin nieuwe bepalingen voor installaties in gebouwen is op 10 oktober 2019 naar de Tweede Kamer gegaan. Corporaties kunnen bij bouwaanvragen en het ontwerpen van een gebouw nu al rekening houden met vooral de volgende bepalingen:

  • Oplaadpunten elektrische auto’s
    Bij nieuwe woningen (en woningen die een ingrijpende renovatie krijgen) met meer dan 10 parkeerplaatsen moeten de benodigde leidingen voor oplaadpunten worden gerealiseerd. Deze verplichting geldt alleen als de parkeerplek in de woning zelf is of daaraan grenst. Als de kosten van het aanleggen van deze leidingen hoger zijn dan 7 procent van de totale renovatiekosten, geeft Nederland vrijstelling van deze verplichting.
  • Slimme apparaten
    Nieuwe gebouwen moeten zijn toegerust met slimme apparaten die de binnentemperatuur regelen. Nederland is van plan om partijen hiervan vrij te stellen als de meerkosten voor het aanbrengen van zelfregulerende apparatuur meer zijn dan 20 procent van de totale installatiekosten. In bestaande gebouwen geldt deze verplichting alleen bij het vervangen van warmtegeneratoren.
  • Verplichte keuringen
    De keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningsystemen veranderen. De grens waarboven deze keuring geldt, stijgt van respectievelijk 20 en 12 kW naar 70 kW. Wanneer voor het gebouw een energieprestatiecontract is afgesloten, geldt de keuringsverplichting niet.

De Nederlandse overheid heeft voor het opstellen van het conceptbesluit voor de herziening van het Bouwbesluit een internetconsultatie gehouden en gesprekken gevoerd met belanghebbenden, waaronder Aedes. De definitieve wijziging moet uiterlijk 10 maart 2020 klaar zijn.

Europese pakket energiemaatregelen

De EPBD is onderdeel van het Europese Clean Energy for all Package. Van de wetgevingsvoorstellen van dit pakket zijn voor de corporatiesector drie richtlijnen van belang. Naast de EPBD zijn dit: de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) en de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED).