Gespikkeld bezit verduurzamen – hoe betalen we dat?

Nieuws Nieuws · 16 juli 2020

Woningcorporaties die binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) woningen bezitten ervaren vaak problemen bij de financiering van verduurzaming. Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) biedt financiering aan voor de verduurzaming van VvE-complexen. Tot voor kort kwamen VvE’s hiervoor alleen in aanmerking als de woningcorporatie niet meer dan 50 procent van de woningen in bezit had. Nu heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een extra subsidie aan het NEF verstrekt, waardoor alle VvE’s in aanmerking komen voor financiering.

‘Met name corporaties in grote steden hebben te maken met gespikkeld bezit binnen een VvE’, vertelt Maartje Brans, bestuurder van NEF en directeur vastgoedonderhoud & verduurzamen bij de Alliantie. ‘Bij de Alliantie een kwart van het bezit onderdeel van een VvE. Dat levert een flinke uitdaging op. Verduurzaming is geen keuze meer, het is een opdracht voor iedere woningbezitter, of dat nu een particulier is of een verhuurder. Corporaties willen graag verduurzamen en particuliere eigenaren doorgaans ook, omdat ze zo de waarde van hun woning op peil houden.’ Maar veel VvE’s vallen buiten de boot doordat een corporatie meer dan de helft van de woningen in bezit heeft. Een corporatie kan de financiering voor verduurzaming zelf regelen via een eenmalige bijdrage. Voor een particulier is dat veel lastiger, die kan niet zo maar de hypotheek verhogen.

Extra subsidie

NEF heeft van het ministerie van BZK een subsidie gekregen van 25 miljoen euro en heeft daarnaast private financiering aangetrokken. Hierdoor is er in totaal 125 miljoen extra beschikbaar. Daarmee kunnen VvE’s waar corporaties voor meer dan 50 procent eigenaar zijn, ook in aanmerking komen voor een lening voor verduurzaming. Wel moet er binnen de VvE minimaal één particuliere eigenaar zijn. ‘Hiermee voorkomen we dat zowel huurders als particulieren binnen een VvE niet kunnen verduurzamen.’ Brans geeft wel aan dat dit een tijdelijke oplossing is: ‘Voor corporaties is een lening bij NEF relatief duur. Maar op dit moment is het de enige oplossing om de verduurzaming in een VvE te financieren wanneer dit niet kan via een eenmalige bijdrage van álle eigenaren.’

Opt-out

‘De overheid werkt nu aan een wetswijziging voor een opt-outregeling. Daarmee hoeven niet alle eigenaren deel te nemen in de financiering van de VvE, iets wat nu nog wettelijke verplicht is. Particuliere eigenaren kunnen dan lenen bij NEF, terwijl corporaties zelf de financiering regelen. En zo kan een heel complex alsnog verduurzamen.’

Tot die tijd kunnen gemengde VvE’s bij NEF terecht. Uiteraard stelt NEF wel bepaalde voorwaarden aan een lening. ‘Wij lenen alleen geld aan corporaties als het om DAEB-woningen gaat en als de corporatie is aangesloten bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw.’ Verder mag de corporatie niet de intentie hebben het bezit op korte termijn, complexgewijs, te verkopen aan een commerciële partij.