Gevolgen NTA8800 voor woningen in beeld

Nieuws 9 september 2020

NTA8800 is de nieuwe bepalingsmethode voor energielabels. Hoe pakt NTA8800 uit voor woningen? Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft dit voor twaalf praktijkprojecten in beeld gebracht. Hierbij heeft Nieman gebruikgemaakt van de meest recente versie van NTA8800, de nieuwe grenswaarde voor TOjuli (temperatuuroverschrijding in juli) en de nieuwste geattesteerde software (Uniec 3). De resultaten zijn nu openbaar.

De twaalf projecten variëren van rijtjeswoningen tot hoogbouw. Deze projecten zijn in de afgelopen jaren al driemaal eerder doorgerekend. De berekening die nu is gepubliceerd, is maatgevend voor de regeling NTA8800 zoals die op 1 januari 2021 wettelijk van kracht wordt.

Lees meer over de gevolgen van NTA8800 voor woningen

Lees meer over