Grenswaarde risico op oververhitting (TOjuli) definitief

In goed geïsoleerde woningen kan het in de zomer te warm worden. Daarom is voor nieuwbouw een grenswaarde vastgesteld voor het risico op oververhitting: de TOjuli (Temperatuuroverschrijding in juli). Met een wijziging van de regeling Bouwbesluit is de TOjuli definitief vastgesteld.

Woensdag 15 juli 2020 is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764) gepubliceerd. In deze wijziging zijn de eisen voor bijna energie-neutrale nieuwbouw (de BENG-eisen) nader uitgewerkt.

Daarmee is er duidelijkheid gekomen over de definitieve grenswaarde voor het risico op oververhitting (TOjuli). De definitieve grenswaarde voor TOjuli is vastgesteld op 1,20 en geldt voor nieuwbouw woningen zonder actieve koeling. De grenswaarde is hoger dan de eerder bepaalde grenswaarde van 1,00.

De eis aan het beperken van het risico op oververhitting bij nieuwbouwwoningen gaat in op 1 januari 2021.

Meer informatie

Lees meer over