Hoe, wat en waarom van de Aedes Routekaart

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 5 maart 2021
Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Yvon de Ruijter
Yvon de Ruijter
Adviseur Sectorontwikkeling

Lees hier wat u kunt met de Aedes Routekaart en waarom het handig is de routekaart op tijd in te vullen. 

Bekijk de veelgestelde vragen:

Wat is de Aedes Routekaart?

De Aedes Routekaart is een hulpmiddel waarmee corporaties de vraag kunnen beantwoorden in hoeverre er door de recente uitwerking van het Klimaatakkoord aanpassing nodig is van de eigen verduurzamingsplannen. De routekaart maakt de hernieuwde strategische keuzes van hun voorraad inzichtelijk en bespreekbaar.

Waarom nu een nieuwe Aedes Routekaart?

De vorige routekaart was ontwikkeld vóór de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Destijds was er bijvoorbeeld geen doelstelling voor een aardgasvrije warmtevoorziening. De uitwerking van het Klimaatakkoord in 2021 is aanleiding  voor het herijken van de ingezette koers:

 • de vaststelling van de Standaard als doelstelling voor de netto jaarlijkse warmtevraag in 2050;
 • het formuleren van een Transitievisie warmte door gemeenten met een keuze voor de alternatieve aardgasvrije bron per buurt.
Wat kunnen woningcorporaties doen richting 2050?
 • De warmtevraag van woningen beperken
 • Woningen aansluiten op aardgasvrije warmtebronnen
Wat biedt de Aedes Routekaart?
 • De routekaart geeft inzicht in de consequenties van de Standaard voor het isolatieniveau van woningen. De Standaard is een uitwerking van het Klimaatakkoord en een norm voor de hoeveelheid energie die nodig is voor de verwarming van een woning in 2050.
 • In 2021 moeten gemeenten een Transitievisie warmte maken. De resultaten van de Aedes Routekaart bieden corporaties praatplaatjes om, vanuit de kennis van het eigen bezit, met de gemeente in gesprek te gaan over deze visie. 
 • De Aedes Routekaart geeft inzicht in het effect van deze herijking van de eigen verduurzamingsplanning op portefeuilleniveau
  • in zowel de investeringen als de CO2-besparing die corporaties behalen;
  • door beperking van de warmtevraag én aansluiting op een aardgasvrije warmtebron.
Hoe werkt de Aedes Routekaart?
 • Corporaties kunnen met hulp van scenario’s de grote lijnen op strategisch niveau tot 2050 uitzetten.  
 • De routekaart biedt oplossingsrichtingen met kostenramingen en een grove fasering in tijd (drie decennia). Dit helpt corporaties met prioriteiten stellen.
 • Met de Aedes Routekaart krijgen corporaties het gewenste inzicht in wat de verandering in temperatuur, fasering of warmtebron financieel betekent en welke CO2-reductie wordt gerealiseerd.
 • Het resultaat van de routekaart is een basisscenario. Corporaties kunnen hier eventueel een alternatief scenario naast zetten. Hiermee gaan corporaties, eventueel gezamenlijk, het gesprek aan met de gemeente en mogelijk de netbeheerder.
 • U leest alles in de Handleiding voor het invullen van de Aedes Routekaart. Contactpersonen hebben deze ontvangen en kunnen deze downloaden in het de portal van de routekaart.
Waarom is de slogan Samen naar CO2 neutraal?

CO2-neutraliteit is een maatschappelijke opgave die we alleen gezamenlijk kunnen realiseren, niet alleen.

Woningcorporaties dragen bij door de warmtevraag van woningen te beperken en deze woningen aan te sluiten op een aardgasvrije bron. Netbeheerders en warmteleveranciers staan voor de opgave om de elektriciteitsopwekking en de levering van warmte te verduurzamen.

Samen naar CO2-neutraal maakt ook duidelijk dat meer dan vroeger de opgave buiten het gebouwbeheer ligt. Met de wijkaanpak is er samenwerking nodig met andere corporaties en vastgoedbezitters in dezelfde wijk en gemeenten en toeleveranciers. Door samenwerking kunnen corporaties bijdragen aan het opschalen van de technieken en daarmee het verlagen van de investeringskosten.

Last but not least: we doen het samen met de huurder, want de energietransitie komt letterlijk achter de voordeur.

Is de Aedes Routekaart bruikbaar voor het maken van prestatieafspraken?

De rapportages uit de routekaart geven een realistisch beeld van de verduurzamingsopgave per corporatie, in samenhang met de gemeentelijke route naar aardgasvrije wijken. Daarmee biedt het absoluut een basis voor realistische prestatieafspraken.

Is bekend hoeveel corporaties hebben meegedaan met de vorige routekaart?

In 2017 heeft 90 procent van de Aedes-leden de routekaart ingevuld.

Gaat Aedes deze routekaart gebruiken voor de lobby?

De Aedes Routekaart is niet opgezet als lobby-instrument, maar is bedoeld ter ondersteuning van corporaties. We gaan onderzoek doen naar de ingevulde routekaarten. De relevante inzichten uit dit onderzoek zal Aedes inzetten bij haar lobby.

Wat is de relatie tussen de Aedes Routekaart en de Aedes-Benchmark?

De routekaart maakt, net zoals de Aedes-benchmark gebruik van de Shaere-data. De Aedes-benchmark en de routekaart zijn nadrukkelijk twee aparte instrumenten. De routekaart gaat over toekomstige plannen; de Aedes-benchmark is altijd gebaseerd op gerealiseerde prestaties uit het verleden.

De rapportage die een corporatie krijgt, heeft geen relatie met de A, B, of C-scores van die corporatie in het prestatieveld Duurzaamheid van de benchmark. De routekaart is bovendien alleen voor de eigen corporatie inzichtelijk.

Is de routekaart anders dan bekende tools voor verduurzamingsplannen?

De routekaart van Aedes is anders dan bekende tools voor het opstellen van verduurzamingsplannen. Aedes geeft corporaties geen advies, maar biedt met de routekaart haar leden inzicht in wat de actuele vertaling van de uitwerking van het Klimaatakkoord voor de eigen verduurzamingsplannen betekent, aan de hand van wat corporaties zelf invullen.

De Aedes Routekaart concentreert zich op strategische keuzes en formulering van ambities in hoofdlijnen over drie decennia, en niet op assetmanagement met een focus op maatregelen.

De routekaart helpt de koers bij te stellen op zeer actuele beleidswijzigingen als uitwerking van het Klimaatakkoord.

De rapportages en export bieden de mogelijkheid samen met andere corporaties in dezelfde wijken het gesprek met de gemeente aan te gaan over de Transitievisie warmte.

Kortom, andere tools en de Aedes Routekaart hebben ieder een eigen doel en een eigen invulling. Ze vullen elkaar aan.

► Meer informatie
► Terug naar Vraag en Antwoord