Verduurzaming

Inzicht in duurzame energiebronnen

Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Regionale energiestrategieën

De eerste informatiebron voor corporaties worden de Regionale Energie Strategieën (RES). Gemeenten, provincies en waterschappen werken hier op dit moment samen met stakeholders aan binnen de regio’s. De RES omvat een analyse van de warmtevraag, het aanbod (bronnen), de kansen en verdelingsafwegingen. Medio juni 2020 moeten alle regio’s een bod uitbrengen in een concept-RES.

Meer informatie over RES

Andere informatiebronnen

Daarnaast bieden diverse kaarten en tools corporaties inzicht in de bestaande en potentiële natuurlijke energiebronnen. Deze helpen om zowel op strategisch niveau als op projectniveau keuzes te maken. Bij nieuwbouwplannen is het bijvoorbeeld goed om te weten of de woningen kunnen worden aangesloten op een bestaand warmtenet. En bij renovatie wil een corporatie weten of zonnepanelen mogelijk zijn op haar huurwoningen.

Informatiebronnen

  • Bekijk kaarten van bestaande traditionele en duurzame energiebronnen en de potentie van gebieden voor verduurzaming in de Nationale Energieatlas.
  • Bekijk een overzicht van warmteaanbod en warmtevraag van de gebouwde omgeving in de Warmteatlas
  • Ontdek of de bodem geschikt is voor Warmte en Koude Opslag (WKO) met de WKO-tool.
  • Bepaal met de zonnekaart en zonatlas of daken geschikt zijn voor zonnepanelen of zonneboilers.
  • Krijg overzicht en inzicht in de energievoorziening van een specifiek gebied met de GIS-applicatie PICO. Deze GIS-applicatie bevat veel open data die als kaartlagen op elkaar gelegd kunnen worden. Corporaties kunnen hier eigen data aan toevoegen.