Klassegrenzen Energieprestatievergoeding teruggedraaid

Op 1 juli 2021 is de wijziging van de klassegrenzen van de Energieprestatievergoeding (EPV) op basis van de NTA8800 teruggedraaid. Dit heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een brief bekendgemaakt.

Na invoering bleek dat het behalen van de nieuwe klassegrenzen moeilijker was dan vooraf verondersteld. Dit komt onder andere doordat het voorlopige onderzoek naar klassegrenzen is gedaan op basis van een voorlopige rekenmethodiek. In de praktijk is echter gewerkt met de rekensoftware die hiervoor is ontwikkeld.

Doordat de invoering van nieuwe klassegrenzen daardoor niet beleidsneutraal is gedaan, wordt die met terugwerkende kracht teruggedraaid. Dat betekent dat de EPV mag worden aangevraagd op basis van de oude methodiek.

Wat betekent dit concreet?

  • Verhuurders voor nieuwbouw- en renovatieprojecten waarbij vóór 1 januari 2021 met de NEN7120 was gerekend en die dit jaar of begin 2022 hun projecten opleveren: zij hanteren weer de NEN7120-bepalingsmethode en de oude grenswaardes van het Besluit EPV om EPV-projecten af te melden bij RVO.
  • Verhuurders die ná 1 januari 2021 hebben gerekend met de NTA8800, maar vóór inwerkingtreding van de herziening van het Besluit Energieprestatievergoeding huur hun woningen al opleveren: zij hanteren voor het aanvragen van de EPV ook de NEN7120 bepalingsmethode én de oude grenswaardes van het Besluit EPV.
  • Verhuurders moeten in alle gevallen voor de EPV de netto warmtevraag bepalen met de NEN7120 en de oorspronkelijke EPV-grenswaardes. Dit naast de energieprestatiebepaling met de NTA8800 voor de BENG en/of het energielabel.

Meer informatie

Lees meer over EPV. 

Vragen kunt u ook rechtstreeks mailen naar RVO.

Lees meer over