Meer ruimte voor realisatie SDE+-projecten

Nieuws Nieuws · 28 april 2020
Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Heeft u als woningcorporatie subsidie aangevraagd voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor grootschalige duurzame energieproductie? Dan krijgt u mogelijk extra tijd om het project uit te voeren. Het kabinet verlengt de realisatietermijn van SDE+-projecten in 2020 vanwege de coronacrisis. 

De SDE+ biedt subsidie voor grote voorzieningen voor opwekken van duurzame energie. Wie SDE+ ontvangt, moet het project binnen een bepaalde termijn realiseren. De uitbraak van het coronavirus kan leiden tot een langere levertijd voor benodigde materialen en een gebrek aan arbeidskrachten. Daarnaast hebben projecten in sommige gebieden nog te maken met te weinig transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

Het kabinet heeft daarom besloten dat alle projecten met een realisatietermijn in 2020 die door externe factoren vertraging oplopen, een jaar uitstel kunnen krijgen. Hiervoor moet een corporatie een aanvraag indienen bij RVO. De corporatie moet het project wel binnen dat extra jaar kunnen realiseren.

Lees meer op Rijksoverheid.nl