Verduurzaming

Monitoren op CO2-reductie (routekaart 2018)

Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Instrumenten

Corporaties hebben instrumenten nodig om de CO2-uitstoot te monitoren en hun verduurzamingsmaatregelen te verantwoorden. Bijvoorbeeld om in complexe vastgoedstrategieën beter te kunnen sturen op CO2-reductie. Instrumenten moeten antwoord geven op vragen als: Wat is de invloed van bestaande complexplannen op CO2-uitstoot? Of van het woningtype en het bouwjaar?

Uitgangspunten CO2-monitoring

Corporaties en marktpartijen ontwikkelen nu verschillende instrumenten voor de CO2-monitoring. Een goed instrument voldoet aan de volgende eigenschappen:

  • Uniformiteit, zodat het instrument te gebruiken is als indicator in bijvoorbeeld de Aedes-benchmark.
  • Gebaseerd op het werkelijk gemeten energieverbruik van huishoudens in plaats van op het theoretisch verbruik.
  • Primair gericht op CO2-reductie van de energievoorziening van de woning.
  • Secundair gericht op CO2-uitstoot van het materiaalgebruik bij bouw en renovatie. Steeds meer corporaties nemen circulariteit in hun duurzaamheidsbeleid op: zij streven ernaar dat alle grondstoffen en materialen zo duurzaam mogelijk zijn en geschikt zijn voor hergebruik.

Oproep

Heeft uw corporatie ervaring met onderzoek naar het effect op CO2-reductie van verschillende verduurzamingsmaatregelen? Of ontwikkelt u initiatieven daarvoor? Neem dan contact op met Pauline Poeze, adviseur duurzaamheid bij Aedes.