Nationaal Isolatiefonds is hard nodig voor verduurzaming huurwoningen

Aedes-standpunt 19 april 2021
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Nederland maakt aanspraak op ruim 5,6 miljard euro uit het Europese herstelfonds. Ruim een derde daarvan moet besteed worden aan initiatieven rondom duurzaamheid. Met een Nationaal Isolatiefonds van 2 miljard euro kunnen 100.000 huurwoningen met een slecht energielabel versneld geïsoleerd worden. Ook kunnen enorme slagen gemaakt worden bij het verduurzamen van koopwoningen, zo stellen elf organisaties waaronder Aedes in een brief aan de Tweede kamer.

Met de renovation wave zet de Europese Commissie vol in op het verduurzamen van woningen. Lidstaten worden opgeroepen om bijdragen uit het Europese herstelfonds hiervoor te gebruiken. Met de inrichting van een nationaal isolatiefonds wordt hier gehoor aan gegeven. Naast wooncomfort en een lagere energierekening voor huurders en eigenaar-bewoners levert dit ook direct werkgelegenheid op en geeft het de economie een boost.

Energielabel E/F/G

Voor het verduurzamen van huurwoningen is de meeste winst te behalen door woningen met een slecht energielabel (E/F/G) als eerste te isoleren. Hier zit de meeste CO2 winst. Met 1 miljard euro kunnen in vijf jaar tijd 100.000 huurwoningen geïsoleerd worden.
Bij koopwoningen zouden de eigenaar-bewoners met bijvoorbeeld een voucher van enkele duizenden euro’s geholpen kunnen worden om de eerste stappen naar (verdergaande) isolatie te maken.   

Renovatiegolf

Bij het Commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde omgeving op 22 april spreekt de Tweede Kamer onder meer over de plannen van de Europese Commissie voor een Europese renovatiegolf (renovation wave). Een ambitieus plan van de Europese Commissie dat kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen, de nieuwe Europese doelstelling om 55 procent minder CO2 uit te stoten in 2030, én veel nieuwe en groene banen kan opleveren. Aedes roept de politieke partijen op om boter bij de vis te doen en de miljarden uit het EU herstelfonds ook echt hiervoor in te zetten.