Nieuwe Standaard voor maximale warmtevraag bekend

Nieuws 18 maart 2021

Het niveau van de nieuwe zogeheten Standaard (de maximale netto warmtevraag van een woning) is bepaald door het ministerie van BZK. Dit heeft minister Ollongren bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De Standaard heeft consequenties voor het isolatieniveau van een woning en kan de corporatiesector potentieel veel geld gaan kosten. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat deze nieuwe norm in 2050 verplicht wordt voor verhuurders. De minister schuift de beslissing hierover nu door naar een volgend kabinet.  

Hoe beter een woning is geïsoleerd, hoe minder energie er nodig is voor de verwarming. Met de nieuwe Standaard wordt de netto warmtevraag van woningen (in kWh per m2 per jaar) op een maximum gesteld. Een woning die wordt gerenoveerd naar het niveau van de Standaard zal minder CO2-uitstoten. 

De Standaard is tot stand gekomen na een bijna twee jaar durend traject, waarbij Aedes heeft deelgenomen aan de begeleidingscommissie. 

Standaard is voorlopig niet verplicht

Het staat nog niet vast dat de Standaard in 2050 verplicht wordt voor verhuurders. De minister geeft in haar brief aan dat een nieuw kabinet zich hierover zal buigen. Ook stelt ze dat bij dit besluit moet worden gekeken naar mogelijke uitzonderingen op deze verplichting. Hiermee doelt ze ook op de afspraak uit het Klimaatakkoord, waarbij is afgesproken om op het moment van de wijkgerichte aanpak de woning aan de Standaard te laten voldoen.

Aedes is blij dat de verplichting voorlopig wordt uitgesteld en dat in 2025 wordt bekeken of er een brede verplichting voor verhuurders en woningeigenaren komt. Ook steunt Aedes de nuancering bij de wijkgerichte aanpak, omdat het isoleren tot de Standaard bij sommige hoge-temperatuur-alternatieven niet kostenefficiënt is.

Niveau van de Standaard

BZK heeft het niveau bepaald op basis van maatregelen die nu al gangbaar zijn bij kwalitatief en hoogwaardig isoleren bij renovatie door woningcorporaties. Hierbij moet worden opgemerkt dat de maatregelen nu op onderdelen zeker worden toegepast, maar vaak niet allemaal tegelijk. Op dit moment voldoet ongeveer 88 procent van alle corporatiewoningen niet aan de nieuwe Standaard. Uit het rapport van onderzoeksinstituut TNO bleek dat dit niveau voor woningcorporaties niet kosteneffectief is. 

Aedes maakt zich zorgen over een verplichting van de Standaard tot dit niveau. In de brief wordt ook benoemd dat de maatregelen om tot de Standaard te komen, zich niet altijd laten terugverdienen met een lagere energierekening. Bij verhuurders is dit probleem groter, omdat hier een splitsing zit tussen de investerende corporatie en een huurder die bespaart op de energierekening. Wij zijn van mening dat er voor deze onrendabele investeringen een oplossing moet komen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Ook vindt Aedes het belangrijk dat eigenaar-bewoners meegaan in de energietransitie. Aedes pleit dan ook voor een gelijk speelveld: een verplichting voor iedereen of voor niemand.  

Meer informatie

Lees de brief van de minister.
Lees meer over de Standaard

De gevolgen van de Standaard voor corporaties worden verwerkt in de Aedes Routekaart die Aedes dit voorjaar voor haar leden lanceert. 

Lees meer over