NTA8800: gebruik nieuwe software

Met de invoering van de NTA8800 voor het bepalen van energielabels verandert ook de software waarmee huiseigenaren moeten werken. Vabi ontwikkelt deze software. Daar hoort dataconversie bij. Maar woningcorporaties kunnen er ook voor kiezen zelf specifieke data van hun voorraad te verzamelen. ‘Bedenk nu alvast of je dat wilt’, adviseert Sybe de Wit, consultant bij Vabi.

‘Een belangrijke vraag die nu leeft onder corporaties is of het energielabel van hun woningen gaat veranderen door NTA880’, vertelt De Wit. Vabi heeft inmiddels een tool ontwikkeld waarmee corporaties het effect van de labelverschuiving kunnen inschatten. Voor ongeveer de helft van de woningen zal het label niet veranderen. Veel woningen zullen er waarschijnlijk iets op vooruit gaan. ‘Maar als het gemiddelde label op voorraadniveau wel verandert, moeten corporaties in kaart brengen wat dat voor hen betekent. Stel, een corporatie heeft in prestatieafspraken vastgelegd dat ze toewerken naar een gemiddeld label B. Door de NTA8800 hebben veel meer woningen een hoger label, dan kunnen ze die afspraken aanscherpen.’ Andersom zal natuurlijk ook voorkomen. ‘Corporaties moeten dan aan tafel met bijvoorbeeld de gemeente om de prestatieafspraken aan te passen.’

Tijdspad software

Vabi is nog volop bezig met de ontwikkeling van de volledige software. ‘We hebben net een eerste deel (EPA) opgeleverd waarmee de energieprestatie van een enkel gebouw kan worden berekend.’ Dit onderdeel is belangrijk voor de bijscholing van EPA-adviseurs die straks gebouwen moeten opnemen volgens NTA8800. Vabi verwacht dat dit onderdeel in juli is gecertificeerd. In oktober volgt een beta van de software waarmee een corporatie de energieprestatie van de totale voorraad kan berekenen, inclusief dataconversie Dit is de zogenoemde Asset Energie. Corporaties kunnen dan in een schaduwomgeving al gaan experimenteren. ‘Dat is voor ons heel belangrijk, omdat we dan nog tijd hebben fouten te herstellen of zaken die missen toe te voegen.’ Voor de kerst zal het totale pakket gereed moeten zijn.

Gebruik van data

De Wit adviseert corporaties nu al na te denken over de vraag hoe ze willen omgaan met data. Bij de NTA8800 kunnen 450 datavelden worden ingevuld. ‘Dat zijn er ruim drie keer zo veel als eerst. Met dataconversie kunnen we al het nodige voorwerk doen. Als je daarvan uitgaat, voldoe je aan je wettelijke plicht. Wil je als corporatie de precieze data gebruiken, dan moet je die zelf verzamelen. Dat kost tijd en moeite, maar je hebt daarmee wel een veel beter zicht op de duurzaamheidsprestatie van je voorraad en de WWS-punten na een nieuwe registratie.’

Lees meer over de nieuwe software 

Lees meer over