SAH wordt gewijzigd, wat betekent dat voor corporaties?

Experts
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) voor verhuurders (open sinds 1 mei 2020) is gewijzigd. De gewijzigde versie is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant en gaat op 1 oktober in. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De SAH wordt ook opengesteld voor gemengde VvE’s. Als een woningcorporatie eerder SAH heeft aangevraagd voor huurwoningen binnen een VvE, kunnen de eigenaars van de andere woningen die onder die VvE vallen, alsnog ook een aanvraag doen. Vanwege de toevoeging van gemengde VvE’s wordt het budget van de SAH verhoogd met 1 miljoen euro. Het hele bedrag beschikbaar is voor alle doelgroepen van de regeling. Er komen dus geen schotten in de regeling.
  • Op dit moment is alleen de bijdrage aansluitkosten subsidiabel. Het wordt nu mogelijk om kosten voor inpandig leidingwerk tot aan de afleverset zelf uit te (laten) voeren en die kosten op te voeren onder het subsidiedeel aansluitkosten. Dit hoeft dan dus niet onder het inpandige deel. Hierdoor kunnen corporaties voor sommige projecten een hogere subsidie krijgen. En de demarcatielijn heeft minder invloed op de hoogte van de subsidie.
  • Bij het instellen van de SAH was niet duidelijk of een kookplaat ook viel onder subsidie voor inpandige kosten. Uiteindelijk bleek dit niet het geval te zijn. Met de aanpassing van de SAH kan dat alsnog.
    Let op! Dit geldt alleen voor nog niet gehonoreerde aanvragen. Overigens zal deze wijziging voor veel projecten geen gevolgen hebben omdat daar het maximum van 1.200 euro voor inpandige kosten al is bereikt.

Wat vindt Aedes?

Aedes staat positief tegenover de voorgestelde wijzigingen. Belangrijk aandachtspunt voor Aedes was de demarcatie van kosten voor aansluiting op een warmtenet. Naar aanleiding van de reactie van onder andere Aedes heeft het ministerie van BZK dit alsnog mogelijk gemaakt, ook voor individuele aansluitingen. Dat betekent dat corporaties nu zelf de aannemer kunnen betalen om werkzaamheden in de woning (voor de afleverset) te verrichten. Deze kosten komen dan in aanmerking voor subsidie voor de aansluitkosten. Corporaties moeten dan wel kunnen aantonen dat zij het eigendom of het beheer van deze leidingen hebben overgedragen aan het warmtebedrijf.

Bekijk de reactie van verschillende corporaties en onder andere Energie NL op de internetconsultatie wijzigingen SAH.  

Lees meer over