Standaard en streefwaarden

Nieuws 6 september 2021

Woningcorporaties krijgen te maken met eisen voor de isolatie van woningen, zodat de benodigde energie voor verwarming afneemt. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord. De maximale netto warmtevraag wordt vastgesteld met een Standaard voor verschillende woningen.

Afspraken Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een Standaard en streefwaarden voor woningisolatie komt. Woningen bestemd voor verhuur moeten in 2050 aan deze Standaard voldoen. De reden hiervoor is om de CO2-uitstoot te beperken en om huurders te beschermen tegen hoge energielasten.

Standaard en streefwaarden

Hoe beter een woning is geïsoleerd, hoe minder energie er nodig is voor de verwarming. De netto warmtevraag van huurwoningen wordt op een bepaald maximum gesteld. Deze Standaard (in kWh/m2/jaar) geldt voor de woning als geheel.

Een verhuurder kan de isolatie van de woning per onderdeel aanpakken: dakisolatie, dubbel glas, ventilatie, kierdichtheid et cetera. Per bouwdeel komt er een zogenoemde streefwaarde. Variëren met de streefwaarden is mogelijk, zolang het totale resultaat maar voldoet aan de standaard die voor de hele woning geldt.

Brief van minister

De minister heeft op 18 maart 2021 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij een voorstel doet voor de hoogte van de Standaard. Aedes heeft enkele bezwaren bij het voorstel van de minister. 

De Tweede Kamer heeft dit voorstel inmiddels besproken. De uitwerking van de Standaard en het omzetten in regelgeving wordt aan een volgend kabinet overgelaten. 

Niveau Standaard

Het niveau voor de Standaard is per woning verschillend. Deze is namelijk afhankelijk van het bouwjaar, het woningtype en de mate van compactheid van de woning (Als/Ag verhouding).

In de grafiek is op de verticale as de hoogte van de Standaard per woning af te lezen.

In onderstaande tabel is de Standaard uitgewerkt in formules:       

Formule Standaard
Woningtype Voorstel Standaard Compactheid (Als/Ag) Netto warmtevraag [kWh/m2]
Eengezinswoningen, voor 1945 < 1,00 = 60
≥ 1,00 =60 + 105 * (Als/Ag – 1,0)
Eengezinswoningen, na 1945 < 1,00 = 43
≥ 1,00 = 43 + 40 * (Als/Ag - 1,0)
Meergezinswoningen, voor 1945 < 1,00 = 95
≥ 1,00 = 95 + 70 * (Als/Ag - 1,0)
Meergezinswoningen, na 1945 < 1,00 = 45
≥ 1,00 = 45 + 45 * (Als/Ag - 1,0)

Uit het technisch onderzoek van Nieman RI zijn deze formules afgeleid van de mogelijkheden voor de verschillende woningtypes en de bijbehorende netto warmtevraag. Meer informatie daarover staat in het rapport bijgevoegd bij de kamerbrief.

Aedes Routekaart

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de Standaard voor het bezit van corporaties, wordt deze meegenomen in de Aedes Routekaart.  
In de nieuwe Aedes Routekaart wordt per complex de gemiddelde netto warmtevraag, de Standaard en het verschil ertussen berekend. Daarbij wordt de impact inzichtelijk gemaakt als alle woningen in 2050 aan de Standaard zullen voldoen.

Lees meer over