Verduurzaming

Uitkomsten Aedes Routekaart 2018

Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Vier verduurzamingsscenario’s

Corporaties hebben op een uniforme manier de verduurzamingsopgave voor ruim 2,1 miljoen woningen op hoofdlijnen in kaart gebracht. De sector loopt hiermee voorop. De corporaties deden dat aan de hand van vier scenario’s uit de Aedes-Routekaart CO2-neutraal 2050:

  1. Maximaal isoleren binnen de bestaande schil.
  2. Extra isoleren boven op de mogelijkheden van de bestaande schil.
  3. Maximaal isoleren plus zonnepanelen en eventueel lage temperatuurverwarming.
  4. Toevoegen van extra maatregelen aan tweede scenario voor het opwekken van de resterende energiebehoefte. Hierdoor ontstaat een nul-op-de-meter-woning.

Sectorbeeld uitkomsten

Op basis van de aangeleverde routekaarten heeft Aedes een sectorbeeld van de uitkomsten gemaakt. Daaruit blijkt dat corporaties drie van de vier woningen willen verduurzamen door ze te renoveren tot nul-op-de-meter-woning (38 procent) of door ze maximaal te isoleren en er zonnepanelen op te plaatsen (38 procent). Voor de overige half miljoen woningen bestaan de plannen uit isoleren binnen dan wel buiten de schil van het huis. De maatregelen aan de woning die corporaties kunnen nemen, leveren een CO2-reductie op van 70 procent. De andere 30 procent moet komen van verduurzaming van de externe energiebronnen voor de huizen, bijvoorbeeld warmtenetten.

Download het Sectorrapport CO2-neutraal, Aedes, mei 2018

Financiële raming

Op basis van de routekaarten is berekend dat voor het verduurzamen van ruim 2,1 miljoen woningen 108 miljard euro nodig is, bijna 52.000 euro per huis. Dat geld is nodig om een huis duurzaam te renoveren, gasloos te maken en voor noodzakelijke, forse ingrepen voor de verduurzaming, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer en/of keuken. Hiervoor zouden corporaties tot 2050 elk jaar 3,4 miljard moeten investeren, naast hun andere opgaven. Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector niet haalbaar. De investeringen in duurzaamheid mogen niet ten koste gaan van de grote opgaven voor nieuwbouw en betaalbaarheid.

Klimaatakkoord

De ingevulde routekaarten geven een goed beeld van hoe de corporatiesector in 2050 CO2-neutraal kan worden. Corporaties kunnen dat echter niet alleen. Aedes heeft dat in de gesprekken voor het Klimaatakkoord duidelijk gemaakt. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van een groot aantal partijen. Zo moeten gemeenten partijen bij elkaar brengen, de markt moet met nieuwe, slimme en betaalbare duurzaamheidsoplossingen komen en energiebedrijven moeten duurzame warmtenetten ontwikkelen.

Meer informatie