Verplichte standaard voor warmtevraag huurwoningen

Nieuws 7 oktober 2020

Woningcorporaties krijgen te maken met eisen voor de isolatie van woningen om zo de hoeveelheid energie die nodig is voor verwarming terug te brengen. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord. De maximale netto warmtevraag wordt vastgesteld met een standaard voor verschillende woningen.

Hoe beter een woning is geïsoleerd, hoe minder energie er nodig is voor de verwarming. De netto warmtevraag van huurwoningen wordt op een bepaald maximum gesteld. Deze standaard (in kWh/m2/jaar) geldt voor de woning als geheel.

Een verhuurder kan de isolatie van de woning per onderdeel aanpakken: dakisolatie, dubbel glas, ventilatie, et cetera. Per bouwdeel komt er een zogenoemde streefwaarde. Variëren met de streefwaarden is mogelijk, zolang het totale resultaat maar voldoet aan de standaard die voor de hele woning geldt. 

Hoogte standaard nog niet bekend

Verhuurders worden verplicht om hun huizen zo te renoveren dat die uiterlijk in 2050 voldoen aan de standaard, of zoveel eerder als de gemeente vastlegt in de wijkgerichte aanpak.

Het is nu nog niet bekend hoe hoog die standaard wordt. Dat bepaalt de minister van Binnenlandse Zaken. Een begeleidingscommissie, waarin ook Aedes zitting heeft, zal hierover adviseren. Eind 2020 komt er een brief van de minister over de hoogte van de standaard.

Lees meer over