Webinarserie ’Starten met de Startmotor Warmtenetten’

Nieuws Nieuws · 21 juli 2021
Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Wil je aan de slag met de aansluiting van woningen op een warmtenet? Dan heb je waarschijnlijk nog allerlei vragen. Aedes biedt jou een kennisprogramma aan dat bestaat uit 3 delen. We delen de kennis is die opgedaan bij het opstellen van het Startmotorkader warmtenetten en de ervaring van de corporaties die nu versneld aansluiten op bestaande netten, de zogenoemde Startmotorgroep.

Voor wie?

 • Leden van Aedes
 • Voor alle bestuurders en medewerkers van corporaties die net betrokken zijn of verwachten betrokken te worden bij de plannen en onderhandelingen met warmtebedrijven en het opstellen van de businesscase.
 • Voor nieuwe medewerkers bij corporaties die al betrokken zijn bij de Startmotor warmtenetten, biedt deze serie een versneld overzicht alle kennis die er nu is.
 • Bestuurders kunnen door deelname aan elk deel van de serie 2 PE-punten behalen, in totaal 6 PE-punten.

Wanneer?

De sessies vinden plaats op de volgende data:

 • donderdag 9 september 9.30-11.30 uur
  Deel 1 Startmotorkader + kostenneutraliteit huurder.
 • donderdag 7 oktober 9.30-11.30 uur
  Deel 2 transparante businesscase (template). 
 • donderdag 4 november 9.30-11.30 uur 
  Deel 3 aansluiten wijkgerichte aanpak.

We raden aan de serie als geheel te volgen. Het is wel mogelijk deel te nemen aan een afzonderlijk webinar uit de serie. 

Wat staat er op het programma?

Deel 1  Startmotorkader en kostenneutraliteit huurder

 • Startmotorkader, de afspraken tussen Aedes en warmtebedrijven in het Startmotorkader.
 • Woonlastenneutraliteit voor de huurder. Wat is het zogenoemde warmtetarief voor huurders en het eigenaarsdeel van het vaste tarief warmte?

Deel 2 transparante businesscase (template)

 • In het Startmotorkader zijn afspraken gemaakt om op projectbasis te werken met een template als gestandaardiseerd model voor de business case, die ook wordt getoetst door een onafhankelijke partij. De template maakt op uniforme wijze inzichtelijk hoe de business case tot stand komt en hoe de aansluitbijdrage (locatieafhankelijk) tot stand komt.
 • Hoe is de businesscase opgebouwd? Wat zijn de belangrijkste draaiknoppen voor het verlagen van de Bijdrage Aansluitkosten (BAK)?
 • Een toelichting op de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), inclusief recente aanpassingen, wordt verzorgd door RVO.

Deel 3 aansluiten wijkgerichte aanpak

 • De gedachte achter de Startmotor is om, via gebundelde volumes woningen van corporaties, een schaalsprong te realiseren om de wijkgerichte aanpak op gang te krijgen of te versnellen.
 • Hoe stem je af met gemeenten? Hoe sluit je aan bij de wijkgerichte aanpak? Hoe neem je particulieren mee en hoe creëer je draagvlak?  


Graag gaan we over deze (deel)onderwerpen met je in gesprek. We hopen je te kunnen begroeten tijdens deze webinar serie!