Verduurzaming

Woningen sneller van aardgas af door Startmotor en Renovatieversneller

Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Aansluitingen op bestaande warmtenetten

Inmiddels is duidelijk dat 200.000 woningen van corporaties binnen drie jaar aangesloten kunnen worden op een bestaand warmtenet. Dat blijkt uit een gezamenlijke landelijke inventarisatie van Aedes, corporaties en warmtenetten.

Bekijk de landelijke inventarisatie van kansrijke sociale huurwoningen

Bekijk het dossier Verduurzaming

Randvoorwaarden

Om deze verdubbeling van de aanvankelijke ambitie te realiseren, moet nog wel voldaan worden aan randvoorwaarden. Zo moet er een landelijk kader komen voor de bijdrage van de warmtebedrijven. Zowel voor de aansluitkosten en de gebruikerstarieven als voor de dienstverlening en de verduurzaming van de warmtebron. Aedes werkt deze randvoorwaarden samen met corporaties en warmtebedrijven verder uit.

Financiering

Het Rijk stelt voor de Startmotor ongeveer 500 miljoen euro beschikbaar in de periode 2019 - 2023. Daarvan is 130 miljoen euro bestemd voor de Renovatieversneller. Via subsidies krijgt de verhuursector beschikking over dit fonds. Voor aansluiting op warmtenetten is 200 miljoen euro beschikbaar via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Daarnaast is er extra budget vrijgemaakt voor verduurzaming via de ISDE en het Programma Aardgasvrije Wijken (proeftuinen).

Renovatieversneller onderdeel Startmotor

De Startmotor maakt duidelijk dat partijen elkaar nodig hebben. Zo hebben lage temperatuur warmtenetten heel goed geïsoleerde woningen nodig: alleen dan volstaat een lagere aanvoertemperatuur via het warmtenet. Daarom is de Renovatieversneller een logisch onderdeel van de Startmotor.

Binnen de Renovatieversneller bundelen verschillende corporaties hun vraag naar bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen en isolatiemaatregelen in ‘opdrachtenmandjes’. Corporaties werken zo samen aan vraagbundeling en een gezamenlijke uitvraag. Deze samenwerking  stimuleert innovatie en ketensamenwerking aan de aanbodkant.

Landelijke ondersteuning door Renovatieversneller

De Renovatieversneller ondersteunt corporaties bij hun collectief opdrachtgeverschap en het op een vernieuwende manier samenwerken met de markt. De partners in de Renovatieversneller zijn: het ministerie van BZK, RVO.nl, Bouwend Nederland, Aedes en Techniek NL. Als ‘boegbeeld’ is Margriet Drijver, voormalig corporatiebestuurder, aangesteld.

Het uitvoeringsteam, onder leiding van programmamanager Joris van den Heuvel, ontwikkelt een landelijk ondersteuningsprogramma. Daarin werken corporaties en aanbieders samen aan:

  • standaardiseren en bundelen van de vraag (collectief opdrachtgeverschap);
  • optimaliseren van de keten door het creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie;
  • adopteren en opschalen van innovaties (van product en proces) door een open leeromgeving en experimenteerruimte.

Meer weten of meedoen?

  •  Wilt u meer informatie over de Startmotor en/of de Renovatieversneller? Meld u aan voor de Community Startmotor & Renovatieversneller. Deze is niet openbaar en alleen toegankelijk voor medewerkers van woningcorporaties.
  • Heeft u plannen om woningen aan te sluiten op een warmtenet? Neem dan contact op met Eline Penders, projectleider Startmotor bij Aedes. bekijk ook het dossier Verduurzaming.
  • Heeft u plannen voor een gezamenlijke uitvraag van warmtepompen, andere installaties of het isoleren van woningen? Neem dan contact op met Maarten Georgius, adviseur opdrachtgeverschap bij Aedes. Of kijk op www.derenovatieversneller.nl