Zonnepanelen plaatsen? – gebruik deze tips

Om de hoeveelheid CO2 terug te dringen is het nodig om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door huishoudens zelf energie te laten opwekken op het eigen dak. Corporaties hebben afgelopen jaar al een flinke slag geslagen met het plaatsen van zonnepanelen. Zonnepanelen aanbrengen vraagt echter wel om specifieke deskundigheid.

De brancheorganisatie Gebouwschil Nederland heeft een whitepaper uitgebracht met daarin veel kennis en ervaring, van onder andere Aedes, op het gebied van zonnepanelen leggen op hellende daken. Met de negen tips uit de whitepaper kunt u succesvol zonnepanelen plaatsen op hellende daken. Hiermee voorkomt u de meest voorkomende problemen.

Download de whitepaper Energie op hellende daken

Lees meer over