Aedes-congres: ‘Samen handen uit de mouwen voor woningmarkt’

Nieuws Nieuws · 19 november 2020
Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

‘Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen. Maar het getij verandert, er is grote consensus dat er veel moet gebeuren voor het wonen in Nederland’, zei Aedes-voorzitter Martin van Rijn bij de opening van het halfjaarlijkse verenigingscongres. ‘Er ligt een kans om op te trekken met andere partijen. Laten we samen bekijken wat we kunnen betekenen voor woningzoekenden, huurders en kopers.’

Verder spraken Aedes-leden over het werk van de adviescommissie Vestia, die nadenkt over een definitieve oplossing voor de nog steeds moeilijke situatie van deze corporatie. Ook kwam het belang van innovatie in de corporatiesector aan de orde en werd voor de zevende keer de Aedes-benchmark gepresenteerd. Het congres vond online plaats op 19 november 2020 vanuit Maarssen.

Volkshuisvesting hoog op de agenda

In zijn kennismakingsgesprekken als voorzitter van Aedes is Martin van Rijn getroffen door de gedrevenheid en ambities in de sector. Hij merkt veel consensus in Nederland over wat er moet gebeuren voor de woningmarkt, volkshuisvesting, verduurzaming en leefbaarheid in kwetsbare buurten. De volkshuisvestelijke onderwerpen staan hoog op de politieke agenda. ‘De opgave is zo groot dat we schouder aan schouder moeten staan.’

Hij riep corporaties op om eerst te laten zien wat hun ambities zijn en daarna pas naar de condities te kijken die daarvoor nodig zijn. ‘We moeten over onze eigen toekomst gaan. Met een gezamenlijk plan voor wonen met alle partijen op de woningmarkt. Daarin staan we voor niet vrijblijvende keuzes. We willen laten zien wat we waard zijn. Samen met andere partijen.’

Huurders geven ruime 7 voor dienstverlening

In de zevende Aedes-benchmark staan de nieuwste cijfers over de corporatiebranche. Bijna alle woningcorporaties hebben eraan meegewerkt. Hun prestaties zijn ook dit jaar verbeterd. Uit de enquête onder ruim 380.000 huurders blijkt dat zij – ondanks de coronamaatregelen - de dienstverlening van hun woningcorporatie gemiddeld een ruime 7 geven.

Uit de cijfers blijkt verder dat de woningen van corporaties duurzamer zijn geworden. Corporaties hebben fors meer geïnvesteerd in woningverbetering en hebben de huurprijsstijging beperkt. Hun bedrijfslasten zijn dit jaar voor het tweede opeenvolgende jaar weer toegenomen. En de nieuwbouw blijft achter bij de ambities van de corporaties.

Andere besluiten Aedes-congres 19 november 2020

  • Esther Lamers (bestuurder Woonwaarts) en Henk Peter Kip (directievoorzitter Mitros) zijn beiden benoemd als nieuw Aedes-bestuurslid. Zij volgen Rob Haans (bestuursvoorzitter de Alliantie) en René Scherpenisse (bestuurder Tiwos) op die beiden na 8 jaar afscheid namen als Aedes-bestuurslid.
  • De begroting voor 2021 is vastgesteld.
  • De contributieregeling is vastgesteld.