Aedes niet betrokken bij activiteiten Stichting PubliekPrivaat

Nieuws Nieuws · 6 juli 2022
Expert
Jolanda Maas
Jolanda Maas
Manager Communicatie

Aedes organiseert vele bijeenkomsten voor leden. Soms werken we hierbij samen met andere netwerkorganisaties en brancheverenigingen. Het organiseren van kennisbijeenkomsten is één van onze kerntaken.


Verschillende van onze leden hebben de afgelopen tijd te maken gekregen met de Stichting PubliekPrivaat. Het betreft een stichting die geen samenwerkingspartner is van Aedes, maar in haar communicatie wel die indruk wekt. Hierdoor lijkt het alsof Aedes betrokken of gelieerd is aan de 'publiek-private intervisiebijeenkomsten' die de Stichting PubliekPrivaat organiseert. Dat is echter niet het geval. Dit hebben wij ook kenbaar gemaakt aan de Stichting PubliekPrivaat.

Middels dit statement neemt Aedes expliciet afstand van de Stichting PubliekPrivaat en haar uitingen waar deze de indruk wekken dat wij samenwerkingspartners zijn.

Onze daadwerkelijke samenwerkingspartners staan vermeld bij de uitnodiging van een bijeenkomst. Indien je op voorhand twijfels hebt over het bestaan van een samenwerking, of reeds ervaringen hebt met partijen waarvan je (achteraf) twijfelt of sprake is van een samenwerkingspartner, dan verzoeken wij je daarvan melding te maken via [email protected]. Op die manier kunnen wij onduidelijkheid wegnemen en teleurstellingen voorkomen.