Vereniging

Domaas

De 19 corporaties in dit samenwerkingsverband kiezen zowel voor zelfstandigheid als voor samenwerking. Vertrekpunt is het vertrouwen in eigen kracht. De kracht van kleine corporaties is dat ze een sterke binding hebben met de lokale gemeenschap en dicht bij hun klanten staan. Door zelfstandigheid en eigen identiteit te behouden, blijft de lokale binding intact, maar door samen te werken kunnen ze wel doelmatiger werken.

U kunt meer informatie opvragen via Bob Witjes, hij is namens Aedes netwerkmanager van Domaas.