Verenigingscongres 24 juni 2020 (digitaal)

Nieuws Nieuws · 27 mei 2020
Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Aedes organiseert haar voorjaarcongres op woensdag 24 juni 2020. Deze keer niet op een congreslocatie maar live vanuit de studio in Nijkerk. We starten het congres om 10.00 uur en ronden om 12.15 uur af. Aansluitend vindt de workshop Werken in de corporatie van de toekomst plaats. Directeur-bestuurders kunnen zich hiervoor apart opgeven. Beide aanmeldlinks staan onderaan deze pagina. Directeur-bestuurders ontvangen de dag voor het congres de link naar de uitzending.

Wat staat er op het programma?

Uiteraard praat wij bestuurders aan het begin van het congres bij over actualiteiten. Dat zal o.a. gaan over nieuwbouw, wel of niet anticyclisch bouwen, hoe managen we als sector corona, enz. Ook hebben we nog te besluiten over een aantal verenigingszaken zoals de digitale ledenpeiling, het jaarverslag en enkele herverkiezingen. Ook de voordracht van de nieuwe voorzitter komt aan bod; het proces bevindt zich in de afrondende fase.

Verder staan de volgende onderwerpen op het programma:

  • Opgaven en middelen. We gaan in gesprek over het onderzoek Opgave en middelen. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en hoe gaan we hiermee verder? Wat valt te verwachten van andere partijen?
  • Nieuwbouwopgave. Vervolgens kijken we naar onze gezamenlijke nieuwbouwopgave. Hoe pakken we die aan? Met ook het onderzoek opgave en middelen in ons achterhoofd.
  • Strategisch programma WSW. Verder bespreken we het strategisch programma WSW. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werkt aan een nieuw strategisch programma voor een sterk en toekomstbestendig borgstelsel. Op maandag 24 februari 2020 is het WSW gestart met een consultatie over de voorstellen. Bestuurders hebben hierover op 18 februari jl. een voorzittersmail ontvangen. Wat vinden wij van de voorstellen?

Workshop Werken in de corporatie van de toekomst

In september 2019 zijn we gestart met het onderzoek ‘Werken in de corporatie van de toekomst’ met ondersteuning van Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) en onderzoeksbureau Dageraad Advies. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Met meer dan 1.000 corporatiemedewerkers, leidinggevenden en bestuurders hebben we het laatste half jaar gewerkt aan een toekomstbeeld van het werk bij corporaties op weg naar 2025. Graag gaan we op 24 juni in gesprek over de corporatie van de toekomst, welke transitie noodzakelijk is en welke rol het bestuur daarin heeft. De workshop wordt gegeven door onderzoeksbureau Dageraad Advies en Ergin Borova (innovator).

Aanmelden?