Woningcorporaties: ‘Wonen in Nederland doen we samen’

Nieuws Nieuws · 21 november 2019
Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

‘Laten we als woningcorporaties onze verantwoordelijkheid pakken en nu doorzetten. Voor al die mensen die wachten op een huis of dringend een ander huis nodig hebben.’ Met die oproep opende bestuursvoorzitter Marnix Norder het halfjaarlijkse Aedes-verenigingscongres, zijn laatste vanwege zijn naderend vertrek. Dat sluit aan bij de inhoud van de Aedes-agenda 2020-2023 die tijdens het congres is vastgesteld. En verder werd voor de zesde keer de Aedes-benchmark gepresenteerd en stonden enkele verenigingszaken op de agenda. Het congres vond plaats op 21 november 2019 in Maarssen.

Norder stond stil bij alle uitdagingen die nog te overwinnen zijn om flink meters te maken met huizen bouwen. Uitdagingen die alleen maar groter worden, bijvoorbeeld door de stikstofproblematiek. ‘Woningnood is een serieus issue geworden’, stelde hij, ‘en gelukkig leidt dat tot de eerste beweging, ook van de kant van de politiek. Er is nog veel meer nodig, maar laten we die eerste stappen zien. Laten we kansen pakken die ons helpen om van de kant te komen.’

Stefan van Schaik (bestuurder Wooncompagnie) en Hester van Buren (bestuurder Rochdale) werden in het zonnetje gezet vanwege hun sociale media-actie #ikwileenhuis, waar 200 corporaties zich bij hebben aangesloten.

Aedes-agenda 2020-2023

Of zoals in de Aedes-agenda 2020-2023 staat: ‘Ons doel is dat iedereen in Nederland goed woont en ieder gezin dat we blij maken met een huurhuis maakt een verschil.’ In die agenda verwoorden de corporaties hun agenda voor de komende jaren: ‘We staan pal voor de Nederlandse traditie van goede en betaalbare sociale huurwoningen in wijken waarin allerlei mensen bij elkaar wonen.’ De agenda met groot enthousiasme vastgesteld.

7,6 voor dienstverlening in de benchmark

In de zesde Aedes-benchmark die is gepresenteerd staan de nieuwste cijfers over de corporatiebranche. Bijna alle woningcorporaties hebben daarvoor cijfers aangeleverd. Uit de enquête onder huurders blijkt dat zij de dienstverlening van hun woningcorporatie gemiddeld een 7,6 geven.

Dat is het hoogste cijfer sinds de eerste meting in 2014. Het rapportcijfer steeg de laatste vijf jaren steeds. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 350.000 huurders, ruim één op de zeven bewoners van sociale huurwoningen van corporaties.

Andere besluiten Aedes-congres 21 november 2019

  • Joke Hofman (bestuurder Woonbedrijf ieder1) en Tonny van de Ven (bestuurder Alwel) zijn beiden voor een tweede periode benoemd als Aedes-bestuurslid.
  • De begroting voor 2020 is vastgesteld.
  • De Contributieregeling is vastgesteld.
  • De herziene versie van de Governancecode Woningcorporaties en het Reglement Commissie Governancecode is vastgesteld.
  • En tot slot is vanwege het vertrek van voorzitter Marnix Norder het profiel van de te werven voorzitter en het wervingsproces besproken.