Verhuurderheffing

Aedes pleit voor afschaffen verhuurderheffing

Verhuurderheffing holt sociale huisvesting uit

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan 720,42 euro per maand. Deze verhuurderheffing belast corporaties fiscaal zwaarder dan commerciële, particuliere verhuurders. Hierdoor gaan enorme bedragen – miljarden – naar de Belastingdienst, in plaats van naar investeringen voor woningzoekenden en huurders. Terwijl deze miljarden juist hard nodig zijn voor de maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties voor staan: bouwen en verduurzamen. De verhuurderheffing holt de sociale huisvesting uit.

Financiële positie corporaties nijpend

De inkomsten van corporaties komen voor 99 procent uit de huur die bewoners iedere maand betalen. Twee maanden van die huur gaat nu op aan de verhuurderheffing. De financiële positie van corporaties wordt steeds nijpender. Bij het onderwerp Financieel stelsel lees je precies hoe corporaties hun geld besteden, hoe zij verantwoording afleggen en gecontroleerd worden én hoe er steeds meer onzekerheid ontstaat over de financiering van leningen. Daarnaast hebben we ook op een rijtje gezet met welke belastingen woningcorporaties verder nog te maken hebben.

Steeds meer steun

Aedes blijft druk uitoefenen om deze achterhaalde belasting af te schaffen. De lobby wordt intensief samen gedaan met de Woonbond en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Aedes vindt hierin bovendien steeds bredere steun binnen allerlei maatschappelijke organisaties. Dat is ook terug te zien in de Actieagenda Wonen die Aedes met 33 partners heeft opgesteld, en waar afschaffen van de verhuurderheffing deel van uitmaakt.