Eigenaar van antikraakwoningen moet verhuurderheffing betalen

Expert
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Gemeenten en woningcorporaties die woningen antikraak laten bewonen, moeten over die woningen een verhuurderheffing afdragen. Dit blijkt uit een uitspraak  van de Hoge Raad van vrijdag 17 augustus 2018.

Volgens de wet kan de belastingdienst een verhuurderheffing opleggen als een woning bestemd is voor de verhuur. De gemeente Tilburg betwist dat. De gemeente is eigenaar van 62 anti-kraakwoningen en 30 leegstandwetwoningen. Zij verhuurde de woningen tijdelijk om kraak te voorkomen. De gemeente vond dat ze daarover geen verhuurderheffing hoefde te betalen. De belastingdienst was het daar niet mee eens en kreeg gelijk van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ook het gerechtshof in Den Bosch stelde de gemeente Tilburg in het ongelijk. 

Hoge Raad

Een woning die tegen de vlakte gaat, is volgens de gemeente niet aan te merken als een woning die ‘voor verhuur bestemd’ is. De Hoge Raad denkt daar anders over. Dat de gemeente de woningen uitsluitend verhuurt om verloedering en vandalisme tegen te gaan, is volgens de Hoge Raad niet van belang. Die gaat ervan uit dat niet alleen op de peildatum daadwerkelijk verhuurde woningen behoren tot de categorie woningen, maar ook woningen die op de peildatum leeg staan en te huur worden aangeboden.