Gedeeltelijke afschaffing verhuurderheffing goede, maar wel éérste stap

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 24 september 2021

Donderdagnacht 23 september is besloten dat de verhuurderheffing structureel met een kwart afgeschaft wordt. Daar staat tegenover dat er afspraken met de corporaties worden gemaakt over woningbouw en verduurzaming. Aedes-voorzitter Martin van Rijn vindt dit een goede eerste stap, maar benadrukt dat de verhuurderheffing in zijn geheel van tafel moet. ‘Het is duidelijk dat de verhuurderheffing zijn langste tijd heeft gehad. Het is nog steeds een flinke kiezel in de schoen van de corporaties. Ik ga ervan uit dat het nieuwe kabinet de vervolgstap zet en de heffing helemaal afschaft.’

De verhuurderheffing kost de woningcorporaties jaarlijks zo’n 2 miljard euro. Deze belasting op sociale huurwoningen is nu met een kwart afgeschaft. Dat betekent dat er jaarlijks nog steeds 1,5 miljard euro moet worden afgedragen. Van Rijn: ‘Na dit jaar hebben we al meer dan 12 miljard euro afgedragen aan de verhuurderheffing. Dat geld wordt opgebracht door de bewoners van sociale huurwoningen en dat maakt deze belasting extra wrang. De afschaffing van 500 miljoen euro is goed, maar het zorgt er nog niet voor dat de corporaties alle opgaven ook op de langere termijn kunnen blijven doen. Onderzoek door drie ministeries (BZK, Financiën en EZK) en Aedes toont aan dat de corporaties tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort komen om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen.’

‘De verhuurderheffing is gekomen in een tijd dat er een economische crisis was in ons land. De economie draait nu goed maar inmiddels zitten we in een wooncrisis. Het lijkt mij goed dat alle aandacht én geld wordt aangewend om die crisis op te lossen. Daarvoor is er meer nodig. In de Actieagenda Wonen heeft Aedes samen met 33 andere partijen daarvoor een plan gemaakt. Het volgende kabinet kan daar zo mee aan de slag, zodat we de wooncrisis oplossen én zorgen voor een duurzame gezonde woningmarkt.’

‘Wonen is geen luxe, wonen is een basisrecht. Daarom blijven we ons hard maken voor volledige afschaffing van de verhuurderheffing. Laat corporaties zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen, laat corporaties zorgen voor duurzame woningen en laat corporaties zorgen voor leefbare wijken. Corporaties willen hun werk kunnen doen!’