Hoogleraar economie: verhuurderheffing frustreert woningmarktbeleid

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 1 mei 2020

De verhuurderheffing past niet in de Nederlandse belastingstructuur en is in strijd met het woningmarktbeleid. De belastingdruk voor woningcorporaties wordt aanzienlijk zwaarder dan voor commerciële partijen. Hiermee komt betaalbaar wonen voor lager betaalden in gevaar. Dat schrijft hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen (Universiteit van Amsterdam) in een essay waarin hij de verhuurderheffing als belastingmaatregel beoordeelt.

De verhuurderheffing is volstrekt inconsistent met de doelstelling van woningcorporaties en het publieke woningmarktbeleid: zorgen dat ook lagere inkomens zich nog redelijk wonen kunnen veroorloven. Ze lijkt eerder ontworpen om dat beleid te frustreren, stelt Van Wijnbergen.

De belasting bevordert op geen enkele wijze de uitstroom van scheefwoners, zoals de bedoeling zou zijn. Om de heffing op te brengen kunnen corporaties hun huren verhogen, maar dat ondermijnt de doelstelling van betaalbare huren. Of corporaties (her)investeren minder, wat leidt tot minder nieuwbouw en slechter onderhouden woningen.

Vreemde eend

De verhuurderheffing is volgens Van Wijnbergen een vreemde eend in de bijt in de Nederlandse belastingstructuur. Het creëren van een gelijk speelveld met marktpartijen is geen logisch argument voor de heffing, omdat er geen commerciële partijen actief zijn in het betaalbare segment en omdat corporaties geen enkel voordeel genieten wanneer zij in het marktsegment actief zijn. Daarnaast is de heffing ingevoerd in crisistijd, maar past de belasting niet in de huidige  economische omstandigheden.

Oplopende belastingdruk

Van Wijnbergen wijst daarnaast op andere aanzienlijke belastingverzwaringen voor woningcorporaties. Bijvoorbeeld ATAD, waarvan de consequenties voor corporaties evident nooit de bedoeling geweest kunnen zijn. De stapeling van belastingen (VPB, verhuurderheffing, ATAD) leidt tot een belastingdruk voor corporaties die aanzienlijk zwaarder zal zijn dan bij commerciële partijen. ‘Hiermee wordt het aanbod van sociale woningen in Nederland ernstig bedreigd en komt in Nederland de toegankelijkheid van betaalbaar wonen voor de lager betaalden in gevaar’, aldus hoogleraar Van Wijnbergen.

Lees ook: